Zpravodaj

5. otázky a odpovědi s děkanem FFÚ
5. otázky a odpovědi s děkanem FFÚ
12. ročník odborného semináře NÚR
12. ročník odborného semináře NÚR

Mise

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, studium MBA a magisterský studijní program v angličtině. Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

Vize

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a enviromentální odpovědnost veřejné vysoké školy.

Nepřehlédněte

Prof. Robert S. Kaplan – doctor honoris causa
Prof. Robert S. Kaplan – doctor honoris causa
Přijďte k nám studovat! Přihlášky ke studiu je třeba podat do 30. dubna 2021.
Přijďte k nám studovat! Přihlášky ke studiu je třeba podat do 30. dubna 2021.
FFÚ se zlepšila v QS World University Rankings by Subject 2021
FFÚ se zlepšila v QS World University Rankings by Subject 2021
Financial Times opět zlepšil VŠE ranking o pět míst
Financial Times opět zlepšil VŠE ranking o pět míst

Hlavní partneři fakulty: Partneři fakulty:
Grant Thorton