Zpravodaj

Úprava pravidel přijímacího řízení na FFÚ VŠE v Praze
Úprava pravidel přijímacího řízení na FFÚ VŠE v Praze
Předání cen nejúspěšnějším publikacím
Předání cen nejúspěšnějším publikacím

Mise

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, studium MBA a magisterský studijní program v angličtině. Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

Vize

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a enviromentální odpovědnost veřejné vysoké školy.

Nepřehlédněte

Fakulta financí a účetnictví je TOP 300 v QS World University Rankings by Subject 2020
Fakulta financí a účetnictví je TOP 300 v QS World University Rankings by Subject 2020
Přijďte k nám studovat!
Přijďte k nám studovat!

Hlavní partneři fakulty Významní partneři fakulty Partneři fakulty

Fakulta financí a účetnictví je zapojena do realizace projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.