Fakulta financí a účetnictví

Den otevřených dveří Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

pátek 25. ledna 2019 ve Vencovského aule VŠE v Praze na Žižkově

Co se dozvíte?
Vše o přijímačkách, oborech, studiu a uplatnění absolventů formou prezentace a následných odpovědí na dotazy.
Každý účastník obdrží informační brožurku se všemi důležitými informacemi o přijímacím řízení i studiu na fakultě.
Kdo tam bude?
Děkan fakulty s proděkany a všemi garanty studijních oborů a zástupci fakultních studentských klubů.
Můžu mít dotazy?
Ano, vedení fakulty, garanti oborů i studentští zástupci vám budou odpovídat na vaše dotazy.
Můžu si prohlédnout školu?
Ano, po skončení prezentace a odpovědí na dotazy ve Vencovského aule si můžete prohlédnou celý areál školy v doprovodu studentů z fakultních studentských klubů.

Zpravodaj

9th International Conference Financial Engineering and Banking Society
9th International Conference Financial Engineering and Banking Society

Mise a vize

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvale vedoucí postavení v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

Nepřehlédněte

Přijďte k nám studovat!
Přijďte k nám studovat!

Hlavní partneři fakulty Významní partneři fakulty Partneři fakulty