Zpravodaj

Nová knižní publikace Národní účetní rady
Nová knižní publikace Národní účetní rady
9th International Conference Financial Engineering and Banking Society
9th International Conference Financial Engineering and Banking Society

Mise

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, studium MBA a magisterský studijní program v angličtině. Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

Vize

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a enviromentální odpovědnost veřejné vysoké školy.

Nepřehlédněte

Přijďte k nám studovat!
Přijďte k nám studovat!

Hlavní partneři fakulty Významní partneři fakulty Partneři fakulty

Fakulta financí a účetnictví je zapojena do realizace projektu s názvem Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze (registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.