Zpravodaj

12. ročník odborného semináře NÚR
12. ročník odborného semináře NÚR
MIFA je na 6. místě v magisterských programech ve východní Evropě
MIFA je na 6. místě v magisterských programech ve východní Evropě
Vědecká rada FFÚ schválila nového docenta
Vědecká rada FFÚ schválila nového docenta

Mise

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, studium MBA a magisterský studijní program v angličtině. Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

Vize

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a enviromentální odpovědnost veřejné vysoké školy.

Nepřehlédněte

VŠE je nejlepší business školou ve východní Evropě
VŠE je nejlepší business školou ve východní Evropě
FFÚ předala pamětní medaile při příležitosti 30 let od svého založení
FFÚ předala pamětní medaile při příležitosti 30 let od svého založení
Přijďte k nám studovat! Přihlášky ke studiu je třeba podat do 30. dubna 2022.
Přijďte k nám studovat! Přihlášky ke studiu je třeba podat do 30. dubna 2022.
Prof. Robert S. Kaplan – doctor honoris causa
Prof. Robert S. Kaplan – doctor honoris causa

Hlavní partneři fakulty: Partneři fakulty:
Grant Thorton