Fakulta financí a účetnictví

Zpravodaj

CFA Institute Research Challenge 2019 Kick-off
CFA Institute Research Challenge 2019 Kick-off
Fotogalerie z přednášky velvyslance USA v ČR Stephena B. Kinga
Fotogalerie z přednášky velvyslance USA v ČR Stephena B. Kinga

Mise

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, studium MBA a magisterský studijní program v angličtině. Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

Vize

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a enviromentální odpovědnost veřejné vysoké školy.

Nepřehlédněte

Přijďte k nám studovat!
Přijďte k nám studovat!

Hlavní partneři fakulty Významní partneři fakulty Partneři fakulty

Fakulta financí a účetnictví je zapojena do realizace projektu s názvem Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze (registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342) z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.