Zpravodaj

Vědecká rada FFÚ schválila nové docenty
Vědecká rada FFÚ schválila nové docenty
3. otázky a odpovědi s děkanem FFÚ
3. otázky a odpovědi s děkanem FFÚ
Dva odborníci FFÚ byli jmenováni členy rozkladových komisí ÚOHS
Dva odborníci FFÚ byli jmenováni členy rozkladových komisí ÚOHS
Rektorka předala diplomy novým docentkám FFÚ
Rektorka předala diplomy novým docentkám FFÚ

Mise

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech tak, aby jejich absolventi dosahovali nejlepší uplatnění v oblasti financí, účetnictví a příbuzných oborech v mezinárodním měřítku. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím kvalifikovaného týmu vlastních akademických pracovníků a externích spolupracovníků, kteří se kromě výuky podílí na výzkumné a publikační činnosti, smluvním výzkumu a úzce spolupracují s praxí, profesními organizacemi a vládními i nevládními institucemi. Kromě toho fakulta poskytuje specializované studijní programy celoživotního vzdělávání, studium MBA a magisterský studijní program v angličtině. Fakulta prosazuje vzdělání založené na principech sociální odpovědnosti a vede studenty k etickému chování, individuální a společenské odpovědnosti, stejně jako k svobodnému šíření poznání a myšlenek.

Vize

Cílem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je trvalé vedoucí postavení ve vysokoškolském vzdělání v oborech financí a účetnictví mezi univerzitami střední a východní Evropy. Fakulta financí a účetnictví chce být ve svém oboru mezinárodně respektovanou fakultou založenou na výzkumu a spolupráci s praxí, která svou pověstí a prostřednictvím svých pracovníků a absolventů naplňuje svou sociální, morální a enviromentální odpovědnost veřejné vysoké školy.

Nepřehlédněte

Přijďte k nám studovat!
Přijďte k nám studovat!
Financial Times opět zlepšil VŠE ranking o pět míst
Financial Times opět zlepšil VŠE ranking o pět míst
Fakulta financí a účetnictví je TOP 300 v QS World University Rankings by Subject 2020
Fakulta financí a účetnictví je TOP 300 v QS World University Rankings by Subject 2020

Hlavní partneři fakulty: Partneři fakulty:
Grant Thorton