Souborná zkouška z VS

Studenti zapsaní do studia od AR 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají.

Student, který splní úspěšně ukončí všechny povinné a volitelné předměty ve struktuře stanovené studijním plánem si zapíše mimosemestrální kurz souborné zkoušky, který má shodný název jako studovaná VS. Úspěšné složení souborné zkoušky z VS je nutnou podmínkou pro skládání státní závěrečné zkoušky ze studijního programu. Soubornou zkoušku je tedy třeba složit před státní závěrečnou zkouškou.

Žádost o uzavření indexu z VS

Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení k souborné zkoušce (získání všech kreditů z VS v předepsané struktuře a zaznamenání všech známek v InSISu), podá v InSISu na studijní oddělení žádost „Potvrzení splnění studijního plánu“: Portál studenta – Podpora zvoleného studia – ikona Kontaktní centrum. Žádost se podává min. týden před plánovaným termínem souborné zkoušky.

V předmětu žádosti uvede „Uzavření indexu“.

Poté, co studentovi studijní referentka elektronicky potvrdí splnění podmínek, přepošle emailem potvrzení o „Uzavření indexu“ (nebo printscreen z Kontaktního centra) sekretářce katedry, kde bude zkoušku konat.