Proč studovat na FFÚ?

Finance Účetnictví Bankovnictví Zdanění

Co říkají naši absolventi?

Rozhodující většina naších studentů a absolventů hodnotí pozitivně studium i učitele. Učíme aplikovaně, tzn. spojujeme obecné znalosti a konkrétní postupy a řešení z praxe. Jinak to v účetnictví a financích ani nejde. 😊


Hodnocení všech učitelů fakulty studenty

Hodnocení všech učitelů fakulty studenty

Kvalifikovanost, odbornost, připravenost na výuku, zájem o studijní pokrok studentů
(průměr za poslední 4 semestry)

1 = nespokojenost, 4 = spokojenost


Absolventi 3 roky po ukončení studia

Absolventi 3 roky po ukončení studia

Odborná úroveň vyučujících
(průměr za poslední 3 roky)

1 = spokojenost, 5 = nespokojenost


Absolventi 3 roky po ukončení studia

Absolventi 3 roky po ukončení studia

Hodnotíte zpětně výběr hlavní specializace jako dobrou volbu pro pracovní uplatnění?
(průměr za poslední 3 roky)

ano 66 %, spíše ano 24 %
spíše ne 9 %, ne 1 %

Budete studovat jasně vymezený obsah programu: víte, do čeho jdete. Vědí to i Vaši budoucí zaměstnavatelé, proto o Vás bude zájem. A když budete chtít studovat  v zahraničí nebo na jiné škole v Česku, snadno najdete podobný program. Naši studenti mohou vyjet na zahraniční školy do celého světa jak v bakalářském, tak v magisterském studiu.

Doporučení a vzkazy absolventů

Práce ve financích i účetnictví je u našich absolventů založena na přemýšlení a kreativním přístupu k novinkám. Příkladem jsou technologické inovace ve financích a účetnictví, mezinárodní účetní standardy, inovace na kapitálových a měnových trzích atd. Nezaměstnanost našich absolventů je prakticky nulová.

Absolventi v roce 2023 po dvou letech od ukončení studia uváděli, že v průměru se jejich hrubý příjem v posledních dvou letech pohyboval kolem 55–60 tis. Kč měsíčně. Průměrná mzda v peněžnictví a pojišťovnictví v celé ČR v roce 2022 dosáhla 73 tis. Kč měsíčně (u absolventů je logicky nižší).

Chcete být samostatným nebo zaměstnaným auditorem, daňovým poradcem, finančním poradcem a analytikem, makléřem atp.? Tyto profese jsou regulovány a pro jejich výkon je vhodné nebo nezbytné vykonat další profesní zkoušky. Fakulta vám pomůže se na ně připravit.

A máme také institucionální akreditace FFÚ, které našim absolventům usnadňují získání profesní zkoušky: ACCA, CFA, ICAEW, KA ČR, KCÚ. Tyto profesní zkoušky otevírají kariéru pro celý svět.

Firmy mají zájem o naše studenty. A studenti mají zájem o přednášky odborníků z praxe.
To se projevuje v zapojení cca 50‑70 odborníků z renomovaných, často nadnárodních firem, do výuky, vedení prací či vedení praxí studentů. Typické je zapojení seniorních expertů či partnerů z firem jako jsou Komerční banka, KPMG, Ernst & Young, Deloitte, Grant Thorton, BDO či PWC.

Studenti mohou absolvovat praxi v rámci studijních programů a většina z nich také získává odborné pracovní zkušenosti na kvalifikovaných pozicích v oboru.
Studentům pomáhá i Kariérní mentoring FFÚ.

Značka fakulty i celé VŠE má nejen na českém pracovním trhu výborné renomé. To se projevuje v možnosti výběru zajímavější a lépe placené práce.

Fakulta také pořádá mnoho zábavných akcí pro studenty!

Těšíme se na setkání na Bowlingu pro prváky! 😉

Na fakultě působí 3 studentské kluby, které pořádájí nejen odborné akce, ale také neformální setkání u dobrého jídla a pití – navštivte je.

Finance Účetnictví Bankovnictví Zdanění