Časté otázky uchazečů (FAQ)

Přijímací řízení

Na úvodní straně Elektronické přihlášky je možnost generování nového hesla.

Můžete uplatnit pouze jednu přihlášku, na které máte uvedený jako prioritní program, o který máte největší zájem. Jeden nebo dva další alternativní (náhradní) programy můžete vybrat v této přihlášce, v dlaždici Údaje o e-přihlášce. Platbu proveďte pouze jednu, ve stanovené výši pro aktuální rok, s variabilním symbolem přihlášky, který je uveden v dlaždici Platba.

Otevřete si přihlášku přihlašovacímu údaji, které jste dostal/a e-mailem (nedoporučujeme heslo měnit). V dlaždici Údaje o e-přihlášce otevřete roletku alternativní typ A a vyberte program, stejně můžete zvolit u bakalářského studia 3. program v roletce alternativní typ B. Volba alternativních programů je možná pouze do zaplacení přihlášky a převedení/akceptování přihlášky studijním oddělením. Potom se už vaše změny v akceptované přihlášce na studijním oddělení neprojeví.

Nejde-li Vám dohledat škola podle názvu, který měla v době maturity, tak napište obecný nebo podobný název školy a v rozbalené nabídce škol hledejte podle ulice a města, kde jste studoval/a.  Pak vyhledejte obor studia, také hledejte ten nejpodobnější. Rok maturity zadáváte buďto skutečný, nebo plánovaný.

Ne, přijímací test z AJ nepromíjíme ani těm uchazečům, kteří z AJ mají certifikát. Pokud máte oficiální certifikát, lze si během studia nechat uznat předměty z katedry anglického jazyka.

Změna studijního programu

Studijní a zkušební řád VŠE v Praze nepovoluje přestup do jiného studijního programu, tzn. po zapsání do studia nelze program změnit, lze pouze požádat o ukončení studia.

Bohužel budete muset absolvovat standardní přijímací řízení příští rok. Přestup mezi fakultami je v zásadě nemožný stejně jako přijetí do studia na základě neaktuálního přijímacího řízení.

Systém studia

Na VŠE je na zkoušky obecně pouze jeden pokus.
Známkuje se čísly: 1 (90-100 bodů), 2 (75-89 bodů), 3 (60-74 bodů),
což znamená, že student zkoušku úspěšně složil. Při známce 4 (0-49 bodů) je nutné si předmět zapsat v jednom z dalších semestrů znovu (povinné předměty) a celý jej znovu absolvovat. U všech předmětů však existuje také známka 4+ (pokud student dostane za semestr body v rozmezí 50-59). V tomto případě má student možnost dodatečného přezkoušení či opakování některé z částí hodnocení.

Hodnocení je navíc u velké většiny předmětů rozděleno na několik částí a závěrečný test/zkouška je pouze jednou z nich. Na VŠE klademe důraz na průběžné hodnocení. Není tedy potřeba se bát, že vám jeden špatný den pokazí výsledek celého předmětu.

Tato možnost na VŠE neexistuje. Systém studia na VŠE je založen na kreditových poukázkách, které jsou čerpány při zápisu předmětů, a na začátku studia jsou každému studentovi přiděleny i tzv. rezervní poukázky. Ty jsou určeny právě na opakování neúspěšně ukončených předmětů. Jestli se Vám tedy první semestry studia nevyvedly podle představ, musíte si zapsat neúspěšně uzavřené předměty znovu. Pokud už teď víte, že nemáte dostatek poukázek k dokončení studia, doporučuji si podat znovu přihlášku k přijímacímu řízení do prvního ročníku, nebo si požádat o dodatečné přidělení poukázek. Tuto žádost schvaluje děkan fakulty.

Zájemci o bakalářské studium potkají matematiku u přijímacích testů (pokud je musíte absolvovat) a poté už jen během jednoho semestru v předmětu 4MM101 Matematika pro ekonomy. VŠE organizuje přípravné kurzy na přijímací testy z matematiky a lze si zakoupit i cvičebnici s variantami z minulých let, která vám pomůže při přípravě.

Během studia samozřejmě i nadále něco „počítáte“, ať už v účetnictví, daních nebo ve statistice. Jedná se už ale o aplikovanou (a mnohdy základní) matematiku a tedy o počítání konkrétních výsledků na reálných příkladech a úlohách s jednoznačným využitím v praxi. Tyto věci někdy počítáte pouze v Excelu. Na FFÚ je čísel hodně, ale vždy si za nimi dokážete něco představit a víte, co a proč jste spočítali. Studium na FFÚ tedy nestojí na pokročilých teoretických znalostech matematiky.

V některých studijních programech je několik stovek studentů, ale rozhodně studium není anonymní. VŠE organizuje seznamovací kurzy, na které pravidelně jezdí i děkan fakulty spolu se zástupci studentských klubů, které na fakultě působí. Starší studenti navíc pro nováčky na bakaláři pořádají v rámci projektu FFÚ Guides několik úvodních akcí, které pomáhají nejen se zapojením se do studia, ale umožňují i vytvářet vazby. V prvním semestru bakalářského studia navíc máte většinu přednášek a cvičení se spolužáky ze stejného programu a dalšími lidmi, které znáte nebo můžete poznat. ❤️

Podobně to platí u vyučujících. Pokud jste při hodinách aktivnízapojujete se do výukyzajímáte se o dění na fakultě, vyučující to ocení a zapamatují si vás.

Ať už chcete na bakaláře nebo na magistra, přidejte se  do facebookové skupiny Studuj FFÚ. Najdete tam informace pro uchazeče zprostředkované našimi studenty.

Na naší fakultě působí ti nejlepší vyučující, kteří často využívali vyučovanou látku ve své praxi, jsou kapacitami svého oboru a látku předávají studentům tak, aby byla využitelná v praxi a studenty bavila. Často jsou do výuky zařazovány případové studie, které na konkrétních příkladech známých firem objasňují a rozšiřují vyučovanou látku. Mnoho předmětů vyučují odborníci z praxe, kteří pracují např. v poradenských společnostech a dokáží vám předat nejen teoretické znalosti, ale i svůj pohled z praxe. FFÚ připraví velmi dobře na práci v oboru a zájem firem o naše absolventy to potvrzuje.

Znalosti odborných předmětů, jako je účetnictví, pro vás mohou být výhodou, ale nejsou nutné. Mnohem více záleží na vašem zájmu o oblasti, jako je účetnictví, zdanění nebo finance.

Je pro studium na FFÚ důležitý rozdíl mezi absolventy gymnázií a obchodních akademií? Jistý rozdíl existuje – absolventi obchodních akademií již základy účetnictví a ekonomiky studovali, absolventi gymnázií mají naopak lepší základ z matematiky, a tudíž si navzájem během studia mohou pomoci. Po prvním ročníku u nás již prakticky nerozlišíte, kdo studoval na gymnáziu, a kdo studoval na obchodní akademii.

Stipendia

ISIC karta (studentský průkaz)

Zřízení ISIC karty pro nové studenty probíhá kompletně online, postup najdete zde. ISIC karta vás opravňuje nejen k využívání služeb knihovny, menzy a přístupu do školy, ale získáte i slevy např. na dopravu či vstupné v různých institucích.

Uznávání předmětů

Nastoupit na FFÚ lze z jiné fakulty pouze přes standardní přijímací řízení. Podmínky uznávání studijních povinností upravuje aktuální opatření děkana o plnění studijních povinností.