Summer Schools

AKTUALITA  

Letní kursy německého jazyka

Letní kursy německého jazyka organizuje a nabízí DAAD (Německá akademická výměnná služba). Termín odevzdání přihlášky na stipendium umožňující účast na letním kursu se blíží, DAAD přijímám přihlášky (pouze v NJ)  do 1. 12. 2018.

Kursy jsou pro studenty a studentky už od 2. ročníku, stipendium činí 950 Eur, kritéria pro výběrového řízení jsou zatímní studijní výsledky, přesvědčivý motivační dopis s ohledem na studijní obor a znalosti německého jazyka (minimální úroveň A2).

Další podrobnosti, seznam dokumentů, odkaz na portál DAAD, na „Návrh na vyslání“ atd. naleznete zde:

https://www.dzs.cz/file/6821/N%C4%9AMECKO_DAAD_VR_AIA_18_hotovo.pdf

 

SUMMER SCHOOL (Letní školy)

Platné informace pro 2018/2019

Letní školy jsou krátkodobé programy nabízené univerzitami. V případě splnění stanovených podmínek, mohou být studentům uznány absolvované předměty do jejich studijního plánu na VŠE; o uznání rozhodne děkan na základě posouzení rozsahu a obsahu studijní povinnosti a vysoké školy, na které byla tato studijní povinnost složena.

Podmínka finanční podpory pro rok 2018/2019

Cílem FFÚ je podpořit studenty, kteří budou FFÚ i VŠE při svém studiu na zahraničních školách dobře reprezentovat, FFÚ udělí finanční podporu studentům u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí s ohledem na dosud dosažené studijní výsledky.

Podmínky pro financování letní školy FFÚ VŠE v Praze

  1. Letní škola musí trvat alespoň 3 týdny
  2. Získáte alespoň 6 ECTS kreditů
  3. Letní škola podporovaná FFÚ musí mít vztah ke studovanému oboru.

Výše finančního příspěvku pro rok 2018/2019

Výše jednorázové finanční podpory přidělená úspěšným žadatelům: 20 000,- Kč

Postup podání Žádosti 

V Žádosti uvedete:

  1. název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy);
  2. studovný předmět (předměty) nebo program letní školy včetně kreditové zátěže
  3. jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat

Vytištěná a podepsaná Žádost se odevzdává proděkance pro zahraniční vztahy na FFÚ, doc. Ing. Marcela Zárybnické Žárové, CSc.