Summer Schools

Platné informace o letních školách pro akademický rok 2022/2023

Letní školy jsou krátkodobé programy nabízené univerzitami. V případě splnění stanovených podmínek, mohou být studentům uznány absolvované předměty do jejich studijního plánu na VŠE; o uznání rozhodne děkan na základě posouzení rozsahu a obsahu studijní povinnosti a vysoké školy, na které byla tato studijní povinnost složena.

Podmínka finanční podpory pro rok 2022/2023

Cílem FFÚ je podpořit studenty, kteří budou FFÚ i VŠE při svém studiu na zahraničních školách dobře reprezentovat, FFÚ udělí finanční podporu studentům u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí s ohledem na dosud dosažené studijní výsledky.

Podmínky pro financování letní školy FFÚ VŠE v Praze

  1. Letní škola musí trvat alespoň 3 týdny
  2. Získáte alespoň 6 ECTS kreditů
  3. Letní škola podporovaná FFÚ musí mít vztah ke studovanému oboru.

Výše finančního příspěvku pro rok 2022/2023

Výše jednorázové finanční podpory přidělená úspěšným žadatelům: 20 000,- Kč

Postup podání Žádosti 

V Žádosti uvedete:

  1. název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy);
  2. studovný předmět (předměty) nebo program letní školy včetně kreditové zátěže
  3. jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat

Vytištěná a podepsaná Žádost se odevzdává proděkance pro zahraniční vztahy na FFÚ, doc. Ing. Marcela Zárybnické Žárové, CSc.