Summer Schools

Platné informace o letních školách od akademického roku 2022/2023

Letní školy jsou krátkodobé programy nabízené univerzitami. V případě splnění stanovených podmínek, mohou být studentům uznány absolvované předměty do jejich studijního plánu na VŠE; o uznání rozhodne děkan na základě posouzení rozsahu a obsahu studijní povinnosti a vysoké školy, na které byla tato studijní povinnost složena.

Podmínky pro uznání absolvovaných předmětů do studijních plánů na VŠE od 2022/2023

Cílem FFÚ je podpořit studenty u nichž lze předpokládat, že zvládnou zátěž spojenou s odborným studiem v cizím jazyce v novém prostředí s ohledem na dosud dosažené studijní výsledky. Uznání je akceptováno na základě Žádosti (viz postup uvedený níže). Vzhledem k omezeným finančním prostředkům je absolvování letní školy bez podpory.

  1. Letní škola musí trvat alespoň 3 týdny
  2. Získáte alespoň 6 ECTS kreditů
  3. Letní škola podporovaná FFÚ musí mít vztah ke studovanému oboru.

Postup podání Žádosti 

V Žádosti uvedete:

  1. název zvolené zahraniční školy či univerzity a termín pobytu na zahraniční univerzitě (od kdy do kdy),
  2. studovaný předmět (předměty) nebo program letní školy včetně kreditové zátěže,
  3. jazyk, ve kterém bude uchazeč studovat.

Vytištěná a podepsaná Žádost se odevzdává proděkance pro zahraniční vztahy na FFÚ, doc. Ing. Marcela Zárybnické Žárové, CSc.