Výzkum

Členové fakulty realizují výzkum v rámci výzkumných projektů a grantů nebo individuální výzkumnou aktivitou: Výsledky výzkumu jsou pro odbornou veřejnost publikovány v odborných publikacích nebo  diseminovány široké veřejnosti. Výzkumné projekty uskutečňované na fakultě se nejčastěji realizují jako:

  • projekty Grantové agentury ČR
  • projekty dalších tuzemských nebo mezinárodních agentur a institucí (TA ČR, ministerstva, EU, Center on Budget Policy atp.)
  • smluvní výzkum pro soukromý sektor (finanční instituce, asociace, firmy), a to s využitím inovační voucherů, které umožňují propojení kapacit fakulty a požadavky soukromého sektoru
  • interní projekty v rámci Interní grantové soutěže.

Seznam všech výzkumných projektů řešených členy fakulty je zde. Pokyny pro smluvní výzkum jsou zde. Katalog podpor je zde.

 

Hodnocení výzkumu

1. Vnější rámec (RVVI, MŠMT)

Výsledky Hodnocení 18 (H18) podle M17+

Indikativní škálování výzkumných organizací s institucionálním financováním (tripartity)
MODUL 1 Hodnocení vybraných výsledků (oborové zprávy a zprávy za VO)
MODUL 2 Bibliometrické analýzy (oborové zprávy a zprávy za VO)

2. Hodnocení VŠE

 

3. Hodnocení FFÚ