Výzkum

Členové fakulty realizují výzkum v rámci výzkumných projektů a grantů nebo individuální výzkumnou aktivitou: Výsledky výzkumu jsou pro odbornou veřejnost publikovány v odborných publikacích nebo  diseminovány široké veřejnosti. Výzkumné projekty uskutečňované na fakultě se nejčastěji realizují jako:

  • projekty Grantové agentury ČR
  • projekty dalších tuzemských nebo mezinárodních agentur a institucí (TA ČR, ministerstva, EU, Center on Budget Policy atp.)
  • smluvní výzkum pro soukromý sektor (finanční instituce, asociace, firmy), a to s využitím inovační voucherů, které umožňují propojení kapacit fakulty a požadavky soukromého sektoru
  • interní projekty v rámci Interní grantové soutěže.

Seznam všech výzkumných projektů řešených členy fakulty je zde. Pokyny pro smluvní výzkum jsou zde. Katalog podpor je zde.