Výzkum

Výzkumný zpravodaj / Research Newsletter: 01/2021, 02/2021.

Členové fakulty realizují výzkum v rámci výzkumných projektů a grantů nebo individuální výzkumnou aktivitou: Výsledky výzkumu jsou pro odbornou veřejnost publikovány v odborných publikacích nebo  diseminovány široké veřejnosti. Výzkumné projekty uskutečňované na fakultě se nejčastěji realizují jako:

  • projekty Grantové agentury ČR
  • projekty dalších tuzemských nebo mezinárodních agentur a institucí (TA ČR, ministerstva, EU, Center on Budget Policy atp.)
  • smluvní výzkum pro soukromý sektor (finanční instituce, asociace, firmy),
  • interní projekty v rámci Interní grantové soutěže.

Seznam všech výzkumných projektů řešených členy fakulty je zde. Pokyny pro smluvní výzkum jsou zde. Katalog podpor je zde.

Program podpory výsledků FFÚ pro hodnocení v Modulu 1 dle M2017+ (2021+)

Hodnocení výzkumu

1. Vnější rámec (RVVI, MŠMT)

Výsledky Hodnocení ze strany RVVI podle M17+ jsou zde.

2. Hodnocení VŠE

Posouzení jednotlivých fakult probíhá na základě per review hodnocení expertním panelem s využitím m. j. kritérií jako je přepočtený dlouhodobý publikační výkon, struktura publikační činnosti se zaměřením na kvalitní externí resp. mezinárodní publikace, objem získaných grantů nebo výsledky mezinárodní evaluace MEP 2020. Postup a detaily pro jednotlivé roky jsou uvedeny zde.

3. Hodnocení FFÚ

Hodnocení v rámci fakulty je založeno na každoročním vyhodnocování střednědobého a aktuálního vědeckého a publikačního výkonu. Je zohledňována kvalita hodnocených publikací (percentil AIS/JIF/SJR či prestižnost nakladatelství), struktura a rozsah získaných vědeckých či inovačních projektů  a jsou také posuzovány výsledky aplikovaného výzkumu.