Kariérní mentoring FFÚ

Kariérní mentoring je výjimečná příležitost pro profesní i osobnostní rozvoj. Jde o rovnocenný vztah mezi mentorem (zkušeným odborníkem z praxe) a studentem (mentee), kde se obě strany navzájem obohacují. Fakulta studentům vyšších ročníků nabízí zprostředkování kontaktů na mentory v rámci projektu Kariérní mentoring FFÚ. Mentory budou zkušení odborníci z renomovaných firem a institucí.

Hlavní cíle

  • Osobnostní rozvoj mentee
  • Posílení schopnosti dlouhodobého plánování kariéry a jejího sladění s osobním životem
  • Navázání kontaktu se zkušenými profesionály
  • Pozitivní zpětná vazba směrem k mentorům

Nově si můžete pro osobní rozvoj vyzkoušet i Koučink FFÚ. Oproti kariérnímu mentoringu je koučink zaměřen více na vlastní zkušenosti, zdroje a možnosti koučovaného pro dosahování stanovených cílů. Kouč nenabízí svá řešení; drží rámec jednotlivých setkání a pomáhá koučovanému nahlédnout nové možnosti k dosažení cílů. Koučink zpravidla působí motivačně a uvolňuje kreativitu.

Těší se na vás Jana TepperováZuzana Mimrová a Ľubomír Fehér.

Přihláška do Koučinku FFÚ

Hodnocení projektu absolventy

Mentoři

V každém ročníku sestavíme skupinu expertů, kteří mají o mentoring pro studenty FFÚ zájem. Kapacita je 10–20 studentů.

Typický mentor má delší dobu praxe, je zaměřen zejména (ale ne výlučně) na problematiku financí či účetnictví a pracuje v renomované firmě nebo dosáhl podnikatelských úspěchů samostatně. Medailonky našich mentorů najdete na studentském intranetu FFÚ.

Mentee

Typický mentee je student třetího a vyššího ročníku na FFÚ, který je komunikativní, rád zkouší nové věci, a chce se rozvíjet. Chce zjistit u zkušených kolegů, jak si nastartovat kariéru a kudy naopak cesta nevede.

Co je třeba udělat?

  1. Napiš stručný motivační dopis na max. jednu stranu (stručně o sobě, proč máš zájem o mentoring, o jakou oblast máš zájem), definuj 3 cíle, kterých chceš dosáhnout mentoringem a vlož do něj svou fotku.
  2. Vyplň do 1. 3. 2024 přihlášku do Kariérního mentoringu a vlož do ní motivační dopis.
  3. Počkej do 8. 3. 2024, kdy vyhlásíme výsledky a pošleme kontakt na tvého mentora.
  4. Domluv si s mentorem alespoň tři schůzky během března – června 2024.
  5. V červnu získáš certifikát o úspěšném zapojení do karierního mentoringu FFÚ.

Přihláška do Kariérního mentoringu FFÚ

V případě dotazů kontaktuj Janu Kocourkovou (kocj09@vse.cz).