1MF | Mezinárodní finance a byznys

Garant: 
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

katedra měnové teorie a politiky

Získejte podrobnější znalosti a dovednosti v oblasti analýzy finančních rizik a jejich řízení, využití devizových operací, řízení strategií a procesů komunikace firem v oblasti prodeje zboží a služeb na mezinárodních trzích a řešení reálných problémů firem v oblasti mezinárodního byznysu. Uplatnění najdete v nadnárodních či v exportně/importně orientovaných výrobních a obchodních firmách a ve finančním sektoru, zejména v komerčních bankách a ve společnostech spravujících aktiva.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 30 kreditů:

Ident Název předmětu Kredity Výuka
1MT461 Mezinárodní finanční management 6 2/2
1MT462 Financování mezinárodních projektů 4 2/2
1MT463 Mezinárodní řízení aktiv 5 2/2
2MO506 Mezinárodní marketingová komunikace (anglicky) 6 2/2
2MO500 Podnikový projekt 9

Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů vedlejší specializace v rámci své hlavní specializace, je povinen si chybějící kredity doplnit z náhradních předmětů, a to po projednání a odsouhlasení garantem vedlejší specializace. V případě předmětů garantovaných katedrou měnové teorie a politiky si student vybírá z předmětů 1BP425 Mezinárodní finanční trhy (anglicky), 1BP432 Analýzy trhu cenných papírů, 1BP404 Kapitálové trhy II, 1FU361 Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP – základní koncepty (anglicky), 1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví, 1FP423 Systém řízení akvizicí a fúzí, 1FP421 Oceňování podniku (anglicky); v případě předmětu 2MO506 garantovaného katedrou mezinárodního obchodu lze využít předměty 2MO434 International Brand Communication Strategy a aktuálně vypsaný předmět hostujícího profesora vypsaný v oblasti mezinárodního byznysu.

Souborná zkouška

Studenti zapsaní do studia od akademického roku 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají.

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje dvě otázky:

  • jednu otázku z části Mezinárodní finance (vybrané oblasti předmětů Mezinárodní finanční management, Financování mezinárodních projektů, Mezinárodní řízení aktiv)
  • jednu otázku za část Mezinárodní byznys (předmět Mezinárodní marketingová komunikace)

Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.