1MF | Mezinárodní finance a byznys

Garant: 

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

katedra měnové teorie a politiky


Charakteristika vedlejší specializace:

Specializace umožní studentům získat v ucelené podobě podrobnější znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodních financí a mezinárodního byznysu. Předměty jsou orientovány na oblast analýzy finančních rizik a jejich řízení, využití devizových operací v rámci otevřené devizové pozice, rozhodování finančních a nefinančních společností v rámci financování mezinárodních projektů a správy portfolia aktiv, na řízení strategií a procesů komunikace firem v oblasti prodeje zboží a služeb na mezinárodních trzích a na řešení reálných problémů firem v oblasti mezinárodního byznysu. Absolventi vedlejší studijní specializace najdou široké uplatnění v nadnárodních či v exportně/importně orientovaných výrobních a obchodních firmách a ve finančním sektoru, zejména v komerčních bankách a ve společnostech spravujících aktiva.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavních specializací Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance.

Kapacita na semestr: neomezena


Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 30 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1MT461

Mezinárodní finanční management

6

4

1MT462

Financování mezinárodních projektů

4

4

1MT463

Mezinárodní řízení aktiv

5

4

2MO506

Mezinárodní marketingová komunikace – anglicky

6

4

2MO500

Podnikový projekt

9

6

Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů vedlejší specializace v rámci své hlavní specializace, je povinen si chybějící kredity doplnit z náhradních předmětů, a to po projednání a odsouhlasení garantem vedlejší specializace. V případě předmětů garantovaných katedrou měnové teorie a politiky si student vybírá z předmětů 1BP425 Mezinárodní finanční trhy (v angličtině), 1BP432 Analýzy trhu cenných papírů, 1BP404 Kapitálové trhy II, 1FU361 Účetní výkaznictví podle IFRS a US GAAP – základní koncepty (v angličtině), 1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví, 1FP423 Systém řízení akvizicí a fúzí, 1FP421 Oceňování podniku (v angličtině); v případě předmětu 2MO506 garantovaného katedrou mezinárodního obchodu lze využít předměty 2MO434 International Brand Communication Strategy a aktuálně vypsaný předmět hostujícího profesora vypsaný v oblasti mezinárodního byznysu.

Souborná zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje dvě otázky – jednu otázku z části Mezinárodní finance (vybrané oblasti předmětů Mezinárodní finanční management, Financování mezinárodních projektů, Mezinárodní řízení aktiv) a jednu otázku za část Mezinárodní byznys (předmět Mezinárodní marketingová komunikace). Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Garant vedlejší specializace doc. Brůna představil svou vedlejší specializaci v rámci prezentace vedlejších specializací FFÚ, která se koná vždy na podzim, připravili jsme pro Vás záznam jeho vystoupení.