Přijímací řízení do bakalářského studia

Důležité termíny (začátek studia od září 2022)

25. 1. 2022 Den otevřených dveří na Fakultě financí a účetnictví pro zájemce o studium
13. 4. 2022 Studuj jeden den na FFÚ
30. 4. 2022 Uzávěrka přihlašování
9. 6. 2022 Vstupní test z českého jazyka pro cizince
14. 6. 2022 Přijímací testy
19. 9. 2022 Zahájení akademického roku děkanem a vstupní seminář pro nové bakaláře
19. 9. 2022 Začátek výuky zimního semestru akademického roku 2022/2023

Přijímací zkoušky a začátek studia

V případě dotazů týkajících se organizace přijímacího řízení kontaktujte studijní referentku odpovědnou za přijímací řízení do bakalářského studia paní Janu Stehlíkovou: