Přijímací řízení do doktorského studia

Ke studiu v některém ze dvou programů (Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku) může být přijat každý, kdo dosáhl magisterského stupně vzdělání a splnil podmínky přijímacího řízení. Studium je od ak. roku 2020/2021 čtyřleté, zakončené státní zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává třetí stupeň vysokoškolského vzdělání a titul „doktor“, ve zkratce Ph.D. za jménem.

Studium u všech doktorských programů probíhá v českém jazyce i anglickém. Za studium v anglickém programu se vybírá školné. Všechny studijní programy jsou řádně akreditovány, u programu Teorie ekonomického vzdělávání akreditace zatím probíhá a studenti do něj nejsou přijímáni. Maximální počty každoročně přijímaných doktorandů jsou uvedeny níže.

Doktorské programy jsou orientovány na výzkumnou činnost (výzkum studentů vč. zapojení do grantů, publikační činnost, výjezdy do zahraničí) a pokročilé analytické metody. Podrobné informace o programech jsou k dispozici zde. Studium je individualizováno a založeno na partnerství mezi studenty a jejich školiteli. Studenti prezenční formy studia se podílejí i na výuce a získávají doktorské stipendium.

Student pro zpracování eseje pro přijímací řízení vybírá z aktuálních témat disertačních prací v českém nebo anglickém jazyce. Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou zveřejňovány zde.

Důležité termíny a přijímací zkoušky

Vládní stipendisté (v rámci zahraniční rozvojové pomoci ČR)

  • 10. 3. 2022 poslední den podání elektronické přihlášky, jejího dodatku a eseje (12) a zaplacení poplatku (akademický rok 2022/2023)
  • 16. 3. 2022 termín přijímací zkoušky – konání prostřednictvím MS Teams
  • 1. 10. 2022 začátek semestru v doktorských studijních programech

Studenti DSP (mimo vládní stipendisty)

  • 31. 5. 2023 poslední den podání elektronické přihlášky, jejího dodatku a eseje (12) a zaplacení poplatku (akademický rok 2023/2024)
  • 20. 6. 2023 termín přijímací zkoušky
  • 14. 9. 2023 náhradní termín přijímací zkoušky
  • 19. 9. 2023 imatrikulace nově přijatých studentů a vstupní seminář do systému studia + zápis do studia a tvorby studijního plánu (Finance; Účetnictví a finanční řízení podniku) u studijní referentky
  • 1. 10. 2023 začátek semestru v doktorských studijních programech

Přijímací zkoušky

Předpokládaný počet přijatých studentů

  • Program Finance: prezenční forma max. 30 studentů, kombinovaná max. 10 studentů
  • Program Účetnictví a finanční řízení: prezenční forma max. 30 studentů, kombinovaná max. 10 studentů