Třetí role fakulty ve společnosti (společenská odpovědnost)

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze, jakožto fakulta veřejné vysoké školy, uskutečňuje svou třetí roli ve společnosti v kontextu dvou primárních funkcí (vzdělávání studentů a výzkum), a to v oborech finance, účetnictví a ekonomické vzdělávání.

Fakultní model třetí role ve společnosti zahrnuje zejména:

  • interakce s podnikatelským sektorem a odbornými organizacemi a komorami (poradenská a konzultační činnost, smluvní výzkum, vzdělávání zaměstnanců; často bez přímého finančního přínosu pro fakultu),
  • interakce se státní správou a samosprávou na centrální a lokální úrovni (poradenská a konzultační činnost, účast na tvorbě politik, aplikovaný výzkum, vzdělávání zaměstnanců),
  • zapojení do neziskových společensky prospěšných aktivit (např. aktivity pro podporu dětí a mládeže, znevýhodněných osob, propagace výsledků vědy a výzkumu, krátkodobé a dlouhodobé mezisektorové mobility akademických pracovníků do neakademického prostředí atp.).