1CO | Manažerské účetnictví

Garant:
doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

katedra manažerského účetnictví

Prohlubte své znalosti, schopnosti a dovednosti v oblasti využití účetních informací při řízení podnikatelského procesu. Předměty se věnují diagnostickému pojetí controlligu, jehož cílem je sestavování výkazů o hospodářské a finanční situaci a následně jejich analýza a interpretace, i modernímu interaktivnímu pojetí, kdy controller přestavuje „business partnera“ pro management a vyhodnocuje dopad jeho rozhodnutí na výsledky hospodaření.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident Název předmětu Kredity Výuka
1MU413 Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci 6 2/2
1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví 6 2/2
1MU400 Manažerské účetnictví s využitím nástrojů Business Intelligence 6 2/2

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Dominik a Honza si vybrali vedlejší specializaci 1CO – zjisti, proč si zvolili právě Manažerské účetnictví!

Souborná zkouška

Studenti zapsaní do studia od akademického roku 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají.

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.