1CO | Manažerské účetnictví

Garant:

doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

katedra manažerského účetnictví


Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace propojuje účetnictví a řízení společností a jejím cílem je prohloubit znalosti, schopnosti a dovednosti v oblasti využití účetních informací při řízení podnikatelského procesu. Předměty specializace se věnují diagnostickému pojetí controlligu, jehož cílem je sestavování výkazů o hospodářské a finanční situaci (reporting) a následně jejich analýza a interpretace, i modernímu interaktivnímu pojetí, kdy controller přestavuje „business partnera“ pro management a vyhodnocuje dopad jeho rozhodnutí na výsledky hospodaření. Specializace je určena pro studenty, kteří předpokládají působení v korporacích na pozicích controllerů a v controllingových odděleních, a studentům, kteří se připravují na manažerské pozice a získané znalosti jim usnadní následnou komunikaci s účetními, auditory a controllery. Specializace je určena i pro studenty, kteří by se této problematice chtěli věnovat v bankách či neziskovém sektoru; ti si mohou obecné znalosti získané v povinných kurzech dále prohloubit v rámci volitelných specializovaných kurzů.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku.

Kapacita na semestr: neomezena


Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1MU413

Manažerské účetnictví pro vedlejší specializaci

6

4

1MU407 Strategicky orientované manažerské účetnictví

6

4

1MU400

Manažerské účetnictví s využitím nástrojů Business Intelligence

6

4

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Souborná  zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky. Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Garantka vedlejší specializace doc. Šoljaková představila svou vedlejší specializaci v rámci prezentace vedlejších specializací FFÚ, která se koná vždy na podzim, připravili jsme pro Vás záznam jejího vystoupení.