Obhajoby disertačních prací

V rámci kvalifikačního rozvoje je klíčové zapojování mladých akademických pracovníků do výuky a výzkumu. K tomu je nezbytné jejich úspěšné absolvování doktorského studia, které je zakončováno obhajobou disertační práce. Disertační práce všech doktorských studentů včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby jsou zveřejněny v Integrovaném studijním informačním systému Vysoké školy ekonomické v Praze (InSIS VŠE) zde. Všechny disertační práce odevzdané uchazečem k obhajobě na fakultě jsou pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti u referentky pro výzkum a doktorské studium (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách.

Obhajoby disertační prací

Disertant Předseda komise Datum obhajoby Čas obhajoby Místnost obhajoby
Chehade, Sarah doc. Wagner 10.4.2024 9:30 NB 139
Dvořák, Jan doc. Procházka 25.1.2024 10:00 NB 139
Tománková, Ivana prof. Mandel 13.12.2023 10:00 NB 139
Závodný, Libor doc. Wagner 8.12.2023 11:00 NB 104
Novák, Michal doc. Wagner 7.11.2023 13:00 NB 139
Čurpek, Juraj prof. Revenda 22.6.2023 14:30 NB 177A
Vaskovskyi, Anton prof. Mandel 17.3.2023 14:00 NB 139
Gajdošová, Eva prof. Revenda 14.3.2023 14:00 NB 104
Lukeš, Jáchym doc. Wagner 26.1.2023 10:00 NB 104
Pýcha, Mikuláš prof. Revenda 26.10.2022 14:00 NB 139
Jakubíková, Olga prof. Revenda 26.10.2022 12:30 NB 139
Vyskočil, Michal prof. Revenda 24.10.2022 13:00 NB 177B
Buček, Jan prof. Revenda 6.10.2022 14:00 NB 139/ Online zde
Krupička, Josef doc. Procházka 15.9.2022 14:00 NB 139
Dolgikh, Tatiana prof. Král 15.9.2022 12:00 NB 104
Tecl, Jan prof. Ducháčková 10.3.2022 15:00 NB 139/ Online zde
Gevorgyan, Kristine prof. Musílek 7.3.2022 13:00 NB 139/ Online zde
Purina, Marina prof. Král 25.1.2022 14:30 NB 139/ Online zde
Brabcová, Lucie prof. Marek 14.12.2021 14:30 NB 139/ Online zde
Brodani, Jana prof. Z. Revenda 15.9.2021 14:30 NB 139/ Online zde
Knorová, Kateřina prof. L. Müllerová 29.6.2021 9:30 NB 139 / Online zde
Fleischmann, Luboš prof. J. Kodera 22.6.2021 16:00 NB 139 / Online zde
Staniek, Dušan prof. Z. Revenda 15.6.2021 16:00 NB 139 / Online zde
Rajl, Jiří prof. Z. Revenda 15.6.2021 14:30 NB 139 / Online zde
Hospodka, Jan prof. P. Marek 24.3.2021 9:00 NB 139 / Online zde
Šíma, Ondřej prof. K. Kubátová 16.3.2021 15:00 NB 139 / Online zde
Kaizr, Jaroslav prof. L. Müllerová 20.11.2020 10:00 NB 139
Kravtsov, Oleg prof. Z. Revenda 30.9.2020 15:00 NB 139
Pour, Jiří prof. P. Musílek 24.9.2020 12:30 NB 255
Hába, Stanislav prof. E. Ducháčková 17.9.2020 16:00 NB 177A
Kolářová, Dana prof. L. Müllerová 10.9.2020 15:00 NB 177A
Michl, Aleš prof. Z. Revenda 25.6.2020 13:30 NB 139
Kouba, Tomáš prof. A. Vančurová 29.1.2020 15:30 NB 177B
Mikušová, Pavla prof. J. Pavel 29.1.2020 13:00 NB 177A
Rudolfová, Lucie prof. L. Müllerová 10.1.2020 10:00 NB 104
Jakl, Jakub prof. E. Ducháčková 17.9.2019 15:00 NB 139
Oborilová, Mária prof. E. Ducháčková 16.9.2019 13:00 NB 139
Vácha, Petr prof. B. Král 10.9.2019 10:00 NB 139
Poutník, Lukáš prof. B. Král 10.9.2019 8:30 NB 139
Kováč, Michal prof. J. Daňhel 28.3.2019 16:00 NB 139
Svitlík, Jan prof. B. Král 29. 11. 2018 9:00 NB 139
Fičura, Milan prof. K. Janda 26. 9. 2018 16:30 NB 177A
Moreira Ferreira, David prof. K. Janda 26. 9. 2018 15:30 NB 177A
Špinerová, Zuzana prof. A. Vančurová 19. 9. 2018 10:45 NB 139
Dvořák, Michal prof. J. Pavel 18. 9. 2018 14:00 NB 139
Bobek, Michal prof. L. Müllerová 14. 9. 2018 10:00 NB 468
Singerová, Jana prof. B. Král 3. 9. 2018 13:00 NB 104
Pospíšil, Jiří prof. Kovanicová 3. 9. 2018 11:30 NB 104
Jurka, Robert prof. Müllerová 28. 6. 2018 9:00 NB 139
Bayer, Ondřej prof. Vančurová 26. 6. 2018 13:00 NB 255
Čevela, David prof. Marek 25. 6. 2018 9:00 NB 177b
Jošt, Marek prof. B. Král 24. 11. 2017  13:00 NB 104
Stavjaňová, Jana prof. K. Kubátová 20. 11. 2017  11:00 NB 104
Bártová, Hana prof. E. Pastoráková 9. 11. 2017 14:00 NB 139
Kábrt, Tomáš prof. E. Pastoráková 9. 11. 2017  15:30 NB 139
Škerlíková, Tatiana prof. H. Vomáčková 19. 9. 2017  12:45 NB 473
Poborský, František prof. H. Vomáčková 19. 9. 2017 15:00 NB 473
Šindelář, Michal prof. B. Král
15. 9. 2017
13:00 NB 244
Tereščenko Oleksandrovyč, Dmytro prof. H. Vomáčková 14. 9. 2017 15:00 NB 104
Rybová, Jarmila prof. A. Vančurová 12. 9. 2017  11,30 NB 255
Křečková, Štěpánka prof. M. Janhuba 5. 9. 2017 11:00 NB 139
Kuchyňa, Pavel prof. M. Janhuba 5. 9. 2017 9:00 NB 139