Obhajoby disertačních prací

V rámci kvalifikačního rozvoje je klíčové zapojování mladých akademických pracovníků do výuky a výzkumu. K tomu je nezbytné jejich úspěšné absolvování doktorského studia, které je zakončováno obhajobou disertační práce. Disertační práce všech doktorských studentů včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby jsou zveřejněny v Integrovaném studijním informačním systému Vysoké školy ekonomické v Praze (InSIS VŠE) zde. Všechny disertační práce odevzdané uchazečem k obhajobě na fakultě jsou pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti u referentky pro výzkum a doktorské studium (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách.

Obhajoby v aktuálním akademickém roce

Disertant Předseda komise Datum obhajoby Čas obhajoby Místnost obhajoby
Svitlík, Jan prof. B. Král 29. 11. 2018 9:00 NB 139
Fičura, Milan prof. K. Janda 26. 9. 2018 16:30 NB 177A
Moreira Ferreira, David prof. K. Janda 26. 9. 2018 15:30 NB 177A
Špinerová, Zuzana prof. A. Vančurová 19. 9. 2018 10:45 NB 139
Dvořák, Michal pro. J. Pavel 18. 9. 2018 14:00 NB 139
Bobek, Michal prof. Müllerová 14. 9. 2018 10:00 NB 468
Singerová, Jana prof. Král 3. 9. 2018 13:00 NB 104
Pospíšil, Jiří prof. Kovanicová 3. 9. 2018 11:30 NB 104
Jurka, Robert prof. Müllerová 28. 6. 2018 9:00 NB 139
Bayer, Ondřej prof. Vančurová 26. 6. 2018 13:00 NB 255
Čevela, David prof. Marek 25. 6. 2018 9:00 NB 177b
Jošt, Marek prof. B. Král 24. 11. 2017  13:00 NB 104
Stavjaňová, Jana prof. K. Kubátová 20. 11. 2017  11:00 NB 104
Bártová, Hana prof. E. Pastoráková 9. 11. 2017 14:00 NB 139
Kábrt, Tomáš prof. E. Pastoráková 9. 11. 2017  15:30 NB 139
Škerlíková, Tatiana prof. H. Vomáčková 19. 9. 2017  12:45 NB 473
Poborský, František prof. H. Vomáčková 19. 9. 2017 15:00 NB 473
Šindelář, Michal prof. B. Král
15. 9. 2017
13:00 NB 244
Tereščenko Oleksandrovyč, Dmytro prof. H. Vomáčková 14. 9. 2017 15:00 NB 104
Rybová, Jarmila prof. A. Vančurová 12. 9. 2017  11,30 NB 255
Křečková, Štěpánka prof. M. Janhuba 5. 9. 2017 11:00 NB 139
Kuchyňa, Pavel prof. M. Janhuba 5. 9. 2017 9:00 NB 139