Obhajoby disertačních prací

V rámci kvalifikačního rozvoje je klíčové zapojování mladých akademických pracovníků do výuky a výzkumu. K tomu je nezbytné jejich úspěšné absolvování doktorského studia, které je zakončováno obhajobou disertační práce. Disertační práce všech doktorských studentů včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby jsou zveřejněny v Integrovaném studijním informačním systému Vysoké školy ekonomické v Praze (InSIS VŠE) zde. Všechny disertační práce odevzdané uchazečem k obhajobě na fakultě jsou pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti u referentky pro výzkum a doktorské studium (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách.

Obhajoby disertační prací

Disertant Předseda komise Datum obhajoby Čas obhajoby Místnost obhajoby
Brodani, Jana prof. Z. Revenda 15.9.2021 14:30 NB 139/ Online zde
Knorová, Kateřina prof. L. Müllerová 29.6.2021 9:30 NB 139 / Online zde
Fleischmann, Luboš prof. J. Kodera 22.6.2021 16:00 NB 139 / Online zde
Staniek, Dušan prof. Z. Revenda 15.6.2021 16:00 NB 139 / Online zde
Rajl, Jiří prof. Z. Revenda 15.6.2021 14:30 NB 139 / Online zde
Hospodka, Jan prof. P. Marek 24.3.2021 9:00 NB 139 / Online zde
Šíma, Ondřej prof. K. Kubátová 16.3.2021 15:00 NB 139 / Online zde
Kaizr, Jaroslav prof. L. Müllerová 20.11.2020 10:00 NB 139
Kravtsov, Oleg prof. Z. Revenda 30.9.2020 15:00 NB 139
Pour, Jiří prof. P. Musílek 24.9.2020 12:30 NB 255
Hába, Stanislav prof. E. Ducháčková 17.9.2020 16:00 NB 177A
Kolářová, Dana prof. L. Müllerová 10.9.2020 15:00 NB 177A
Michl, Aleš prof. Z. Revenda 25.6.2020 13:30 NB 139
Kouba, Tomáš prof. A. Vančurová 29.1.2020 15:30 NB 177B
Mikušová, Pavla prof. J. Pavel 29.1.2020 13:00 NB 177A
Rudolfová, Lucie prof. L. Müllerová 10.1.2020 10:00 NB 104
Jakl, Jakub prof. E. Ducháčková 17.9.2019 15:00 NB 139
Oborilová, Mária prof. E. Ducháčková 16.9.2019 13:00 NB 139
Vácha, Petr prof. B. Král 10.9.2019 10:00 NB 139
Poutník, Lukáš prof. B. Král 10.9.2019 8:30 NB 139
Kováč, Michal prof. J. Daňhel 28.3.2019 16:00 NB 139
Svitlík, Jan prof. B. Král 29. 11. 2018 9:00 NB 139
Fičura, Milan prof. K. Janda 26. 9. 2018 16:30 NB 177A
Moreira Ferreira, David prof. K. Janda 26. 9. 2018 15:30 NB 177A
Špinerová, Zuzana prof. A. Vančurová 19. 9. 2018 10:45 NB 139
Dvořák, Michal prof. J. Pavel 18. 9. 2018 14:00 NB 139
Bobek, Michal prof. L. Müllerová 14. 9. 2018 10:00 NB 468
Singerová, Jana prof. B. Král 3. 9. 2018 13:00 NB 104
Pospíšil, Jiří prof. Kovanicová 3. 9. 2018 11:30 NB 104

 

Archiv obhajob disertačních prací