Habilitační a jmenovací řízení

Fakulta má akreditovány dva obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem: obor Finance a obor Účetnictví a finanční řízení. V souladu s požadavky zákona o vysokých školách je habilitační práce každého uchazeče po celou dobu jeho habilitačního řízení k nahlédnutí u referentky pro výzkum a doktorské studium (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách.

Práce, u které proběhla obhajoba, je zveřejněna v plnotextové verzi na této stránce nebo je uveden odkaz na Národní knihovnu ČR (pokud jde o monografii, které je v již byla zveřejněna a je v knihovně k dispozici). Další informace k průběhu a organizaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou uvedeny zde.

Uchazeč o habilitaci Obor Zahájení Termín přednášky Název práce Posudky oponentů Průběh a výsledek obhajoby Jmenování od
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Finance 30.4.2016 2.11.2016 Rozpočtový proces obcí (Národní knihovna) prof. Ochrana, FSV UK
doc. Jahoda, ESF MU
doc. Dlouhý, FIS VŠE
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 30:3:0
01.12.2016
Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. Finance 30.11.2015 31.5.2017 Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů (Národní knihovna) prof. Kubátová, FFÚ VŠE
doc. Slavíková, FSE UJEP
doc. Stejskal, FES UP
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 28:4:0
1.7.2017
Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. Finance 29.9.2016 1.11.2017 Trhy dluhopisů
(Národní knihovna)
doc. Brada, FFÚ VŠE
prof. Rejnuš, ESF MU
doc. Tichý, EF VŠB-TU
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 23:10:1
01.12.2017