Habilitační a jmenovací řízení

Fakulta má akreditovány dva obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem: obor Finance (do r. 2023) a obor Účetnictví a finanční řízení (do r. 2029).

V souladu s požadavky zákona o vysokých školách je habilitační práce každého uchazeče po celou dobu jeho habilitačního řízení k nahlédnutí u referentky pro výzkum a doktorské studium (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách.

Práce, u které proběhla obhajoba, je zveřejněna v plnotextové verzi na této stránce nebo je uveden odkaz na Národní knihovnu ČR (pokud jde o monografii, které je v již byla zveřejněna a je v knihovně k dispozici). Další informace k průběhu a organizaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou uvedeny zde.

 Uchazeč o habilitaci a jmenovací řízení  Obor Zahájení Termín přednášky Název hab. práce nebo jmenovací přednášky Posudky oponentů Průběh a výsledek obhajoby (pro:proti:zdržel se/neplatný) Jmenování od
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. Finance 26.9.2019
Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D. et Ph.D. Finance 27.9.2019
Ing. Jana Tepperová, Ph.D. Finance 26.9.2019
doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D Účetnictví a finanční řízení 28.11.2018
Ing. Naďa Blahová, Ph.D. Finance 26.9.2018 15.5.2019 Rizika bank a jejich regulace (Národní knihovna) doc. Málek, FFÚ VŠE
prof. Tomšík, MZV ČR
prof. Kulhánek, FE VŠB
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 30:1:0
1.7.2019
doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Finance 27.9.2017 14.11.2018 Řízení bankovních rizik v dobách nízkých úrokových sazeb (Národní knihovna) prof. Dluhošová, EF VŠB-TU
prof. Pacáková, FES UPCE
prof. Komárek, ČNB
Hlasování komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 27:2:1
Hlasování VR VŠE: 36:0:1
Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. Finance 29.9.2016 1.11.2017 Trhy dluhopisů
(Národní knihovna)
doc. Brada, FFÚ VŠE
prof. Rejnuš, ESF MU
doc. Tichý, EF VŠB-TU
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 23:10:1
01.12.2017
Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. Finance 30.11.2015 31.5.2017 Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů (Národní knihovna) prof. Kubátová, FFÚ VŠE
doc. Slavíková, FSE UJEP
doc. Stejskal, FES UP
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 28:4:0
1.7.2017
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Finance 30.4.2016 2.11.2016 Rozpočtový proces obcí (Národní knihovna) prof. Ochrana, FSV UK
doc. Jahoda, ESF MU
doc. Dlouhý, FIS VŠE
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 30:3:0
01.12.2016

 

Přehled habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem FFU VŠE (obory Finance, Účetnictví a finanční řízení ÚFŘ)

  • Počet habilitačních řízení, kdy bylo odmítnuto zahájení  řízení: 0
  • Počet řízení ke jmenování profesorem, kdy bylo odmítnuto zahájení  řízení: 0
  • Počty zahájených a ukončených řízení před VR FFÚ VŠE
Druh řízení Obor Původ uchazeče Zahájeno

(2007-2018)

Ukončeno na VR FFÚ (2010-2019) Pokr.
na žádost úspěšně neúspěšně
Habilitační řízení
Finance FFÚ VŠE 8 8 1
ostatní 5 1 2 1
Účetnictví a finanční řízení
FFÚ VŠE 6 4 2
ostatní 2 1 1**
Řízení ke jmenování profesorem Finance FFÚ VŠE 4 4*
ostatní 1 1*
Účetnictví a finanční řízení FFÚ VŠE 3 3
ostatní

 

Pozn: * všechna jmenovací řízení úspěšně ukončena na VR VŠE. ** probíhá právní spor.

  • Jmenný přehled všech řízení (včetně data zahájení, ukončení a výsledku) je uveden zde.