Habilitační a jmenovací řízení

Fakulta má akreditovány dva obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem: obor Finance a obor Účetnictví a finanční řízení. V souladu s požadavky zákona o vysokých školách je habilitační práce každého uchazeče po celou dobu jeho habilitačního řízení k nahlédnutí u referentky pro výzkum a doktorské studium (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách.

Práce, u které proběhla obhajoba, je zveřejněna v plnotextové verzi na této stránce nebo je uveden odkaz na Národní knihovnu ČR (pokud jde o monografii, které je v již byla zveřejněna a je v knihovně k dispozici). Další informace k průběhu a organizaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou uvedeny zde.

 Uchazeč o habilitaci a jmenovací řízení  Obor Zahájení Termín přednášky Název práce Posudky oponentů Průběh a výsledek obhajoby Jmenování od
Ing. Naďa Blahová, Ph.D. Finance 26.9.2018
doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Finance 27.9.2017 14.11.2018 Řízení bankovních rizik v dobách nízkých úrokových sazeb prof. Dluhošová, EF VŠB-TU
prof. Pacáková, FES UPCE
prof. Komárek, ČNB
Hlasování komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 27:0:0
Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. Finance 29.9.2016 1.11.2017 Trhy dluhopisů
(Národní knihovna)
doc. Brada, FFÚ VŠE
prof. Rejnuš, ESF MU
doc. Tichý, EF VŠB-TU
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 23:10:1
01.12.2017
Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. Finance 30.11.2015 31.5.2017 Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů (Národní knihovna) prof. Kubátová, FFÚ VŠE
doc. Slavíková, FSE UJEP
doc. Stejskal, FES UP
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 28:4:0
1.7.2017
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Finance 30.4.2016 2.11.2016 Rozpočtový proces obcí (Národní knihovna) prof. Ochrana, FSV UK
doc. Jahoda, ESF MU
doc. Dlouhý, FIS VŠE
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 30:3:0
01.12.2016