Habilitační a jmenovací řízení

Fakulta má akreditovány dva obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem: obor Finance (do r. 2023) a obor Účetnictví a finanční řízení (do r. 2029).

V souladu s požadavky zákona o vysokých školách je habilitační práce každého uchazeče po celou dobu jeho habilitačního řízení k nahlédnutí u referentky pro výzkum a doktorské studium (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách.

Práce, u které proběhla obhajoba, je zveřejněna v plnotextové verzi na této stránce nebo je uveden odkaz na Národní knihovnu ČR (pokud jde o monografii, které je v již byla zveřejněna a je v knihovně k dispozici). Další informace k průběhu a organizaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou uvedeny zde.

 Uchazeč o habilitaci a jmenovací řízení  Obor Zahájení Termín přednášky Název hab. práce nebo jmenovací přednášky Posudky oponentů Průběh a výsledek obhajoby (pro:proti:zdržel se/neplatný) Jmenování od
Ing. Hana Zídková, Ph.D. Finance 29.5.2023 6.12.2023 Daň z přidané hodnoty: Efektivita jejího systému a výběru v Evropské unii
doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Finance 26. 10. 2022 14.6.2023 Využití ekonometrických metod ke kvantifikaci externích šoků a jejich dopadu na veřejné finance prof. Víšek, FSV UK
prof. Macháček, EF VŠB-TU
prof. Witzany, FFÚ VŠE
Hlasování komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 23:1:0
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. Účetnictví a finanční řízení 16.3.2022
Ing. Pavel Svačina, Ph.D. Účetnictví a finanční řízení 31.5.2021 16.3.2022 Výzkum finančně-účetních témat metodou case study prof. Vojčík, UPJŠ
doc. Krabec, FFÚ VŠE
prof. Popesko, FME UTB
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ:
Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. Finance 8.12.2020 24.11.2021 Pokrizová bankovní regulace: zvýšila odolnost bank a omezila procykličnost v jejich chování? A není již příliš komplexní? prof. Stavárek, OPF SLU
doc. Brůna, FFÚ VŠE
PhDr. Seidler, ČBA
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 28:0:0
1.1.2022
RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D. Finance 25.5.2020 23.6.2021 Modelování a předpovědi volatility prof. Hung, DBF CHCU
prof. Frait, ČNB
doc. Kapounek, PEF MU
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 31:1:1
1.8.2021
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. Finance 26.9.2019 24.2.2021 Problematika převodních cen z pohledu rozvojových zemí prof. Kubátová, FFÚ VŠE
doc. Brychta, ÚF FP VUT
Ing. Nekovář, KDP
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 31:0:1
1.4.2021
Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D. et Ph.D. Finance 27.9.2019 24.2.2021 Makroekonomické modely pro měnovou analýzu prof. Vošvrda, UTIA
doc. Lukáš, EF ZUP
RNDr. Musil, ČNB
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 31:2:0
1.4.2021
Ing. Jana Tepperová, Ph.D. Finance 26.9.2019 24.6.2020 Daňová politika: zdanění osobních příjmů a pojistné na zákonné pojištění prof. Ochrana, FSV UK
prof. Široký, EF VŠB-TU
doc. Jahoda, ESF MU
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 30:0:0
1.8.2020
doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D Účetnictví a finanční řízení 28.11.2018
Ing. Naďa Blahová, Ph.D. Finance 26.9.2018 15.5.2019 Rizika bank a jejich regulace (Národní knihovna) doc. Málek, FFÚ VŠE
prof. Tomšík, MZV ČR
prof. Kulhánek, FE VŠB
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 30:1:0
1.7.2019
doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Finance 27.9.2017 14.11.2018 Řízení bankovních rizik v dobách nízkých úrokových sazeb (Národní knihovna) prof. Dluhošová, EF VŠB-TU
prof. Pacáková, FES UPCE
prof. Komárek, ČNB
Hlasování komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 27:2:1
Hlasování VR VŠE: 36:0:1
18.12.2019
Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. Finance 29.9.2016 1.11.2017 Trhy dluhopisů
(Národní knihovna)
doc. Brada, FFÚ VŠE
prof. Rejnuš, ESF MU
doc. Tichý, EF VŠB-TU
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 23:10:1
01.12.2017
Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. Finance 30.11.2015 31.5.2017 Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů (Národní knihovna) prof. Kubátová, FFÚ VŠE
doc. Slavíková, FSE UJEP
doc. Stejskal, FES UP
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 28:4:0
1.7.2017
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Finance 30.4.2016 2.11.2016 Rozpočtový proces obcí (Národní knihovna) prof. Ochrana, FSV UK
doc. Jahoda, ESF MU
doc. Dlouhý, FIS VŠE
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 30:3:0
01.12.2016
doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Finance 4.11.2015 8.6.2016 Dopady zavedení CCCTB na rozpočet České republiky

prof. Vančurová, FFÚ VŠE
prof. Široký, EF VŠB-TU
prof. Žák, VŠEM

Hlasování komise: 4:1:0
Hlasování VR FFÚ: 26:5:1
19.6.2017
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Účetnictví a finanční řízení 2.11.2011 24.6.2020 Problematika přeshraničních fúzí v ČR a řešení překážek pro jejich realizaci

prof. Šebestíková, EF VŠB-TU
prof. Dědič, FMZ VŠE
doc. Pakšiová, FHI EU

Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 27:3:0
1.8.2020

 

Přehled habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem FFU VŠE (obory Finance, Účetnictví a finanční řízení ÚFŘ)

  • Počet habilitačních řízení, kdy bylo odmítnuto zahájení  řízení: 0
  • Počet řízení ke jmenování profesorem, kdy bylo odmítnuto zahájení  řízení: 0
  • Počty zahájených a ukončených řízení před VR FFÚ VŠE
Druh řízení Obor Původ uchazeče Zahájeno

(2014-2021)

Ukončeno na VR FFÚ (2014-2021) Pokr.
na žádost úspěšně neúspěšně
Habilitační řízení
Finance FFÚ VŠE 7 8
ostatní 3 1 2
Účetnictví a finanční řízení
FFÚ VŠE 1 1 2
ostatní 1 1
Řízení ke jmenování profesorem Finance FFÚ VŠE 3 3*
ostatní 1 1*
Účetnictví a finanční řízení FFÚ VŠE 1 3
ostatní

 

Pozn: * všechna jmenovací řízení úspěšně ukončena na VR VŠE.

  • Jmenný přehled všech řízení (včetně data zahájení, ukončení a výsledku) je uveden zde.