Habilitační a jmenovací řízení

Fakulta má akreditovány dva obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem: obor Finance (do r. 2023) a obor Účetnictví a finanční řízení (do r. 2029).

V souladu s požadavky zákona o vysokých školách je habilitační práce každého uchazeče po celou dobu jeho habilitačního řízení k nahlédnutí u referentky pro výzkum a doktorské studium (místnost NB 111) v jejích úředních hodinách.

Práce, u které proběhla obhajoba, je zveřejněna v plnotextové verzi na této stránce nebo je uveden odkaz na Národní knihovnu ČR (pokud jde o monografii, které je v již byla zveřejněna a je v knihovně k dispozici). Další informace k průběhu a organizaci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou uvedeny zde.

 Uchazeč o habilitaci a jmenovací řízení  Obor Zahájení Termín přednášky Název hab. práce nebo jmenovací přednášky Posudky oponentů Průběh a výsledek obhajoby (pro:proti:zdržel se/neplatný) Jmenování od
RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D. Finance 25.5.2020 23.6.2021 Modelování a předpovědi volatility prof. Hung, DBF CHCU
prof. Frait, ČNB
doc. Kapounek, PEF MU
Hlasování hab. komise:
Hlasování VR FFÚ: 31:1:1
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. Finance 26.9.2019 24.2.2021 Problematika převodních cen z pohledu rozvojových zemí prof. Kubátová, FFÚ VŠE
doc. Brychta, ÚF FP VUT
Ing. Nekovář, KDP
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 31:0:1
Ing. et Ing. Tran Van Quang, Ph.D. et Ph.D. Finance 27.9.2019 24.2.2021 Makroekonomické modely pro měnovou analýzu prof. Vošvrda, UTIA
doc. Lukáš, EF ZUP
RNDr. Musil, ČNB
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 31:2:0
Ing. Jana Tepperová, Ph.D. Finance 26.9.2019 24.6.2020 Daňová politika: zdanění osobních příjmů a pojistné na zákonné pojištění prof. Ochrana, FSV UK
prof. Široký, EF VŠB-TU
doc. Jahoda, ESF MU
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 30:0:0
1.8.2020
doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D Účetnictví a finanční řízení 28.11.2018
Ing. Naďa Blahová, Ph.D. Finance 26.9.2018 15.5.2019 Rizika bank a jejich regulace (Národní knihovna) doc. Málek, FFÚ VŠE
prof. Tomšík, MZV ČR
prof. Kulhánek, FE VŠB
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 30:1:0
1.7.2019
doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Finance 27.9.2017 14.11.2018 Řízení bankovních rizik v dobách nízkých úrokových sazeb (Národní knihovna) prof. Dluhošová, EF VŠB-TU
prof. Pacáková, FES UPCE
prof. Komárek, ČNB
Hlasování komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 27:2:1
Hlasování VR VŠE: 36:0:1
18.12.2019
Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. Finance 29.9.2016 1.11.2017 Trhy dluhopisů
(Národní knihovna)
doc. Brada, FFÚ VŠE
prof. Rejnuš, ESF MU
doc. Tichý, EF VŠB-TU
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 23:10:1
01.12.2017
Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. Finance 30.11.2015 31.5.2017 Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů (Národní knihovna) prof. Kubátová, FFÚ VŠE
doc. Slavíková, FSE UJEP
doc. Stejskal, FES UP
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 28:4:0
1.7.2017
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. Finance 30.4.2016 2.11.2016 Rozpočtový proces obcí (Národní knihovna) prof. Ochrana, FSV UK
doc. Jahoda, ESF MU
doc. Dlouhý, FIS VŠE
Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 30:3:0
01.12.2016
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Účetnictví a finanční řízení 2.11.2011 24.6.2020 Problematika přeshraničních fúzí v ČR a řešení překážek pro jejich realizaci

prof. Šebestíková, EF VŠB-TU
prof. Dědič, FMZ VŠE
doc. Pakšiová, FHI EU

Hlasování hab. komise: 5:0:0
Hlasování VR FFÚ: 27:3:0
1.8.2020

 

Přehled habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem FFU VŠE (obory Finance, Účetnictví a finanční řízení ÚFŘ)

  • Počet habilitačních řízení, kdy bylo odmítnuto zahájení  řízení: 0
  • Počet řízení ke jmenování profesorem, kdy bylo odmítnuto zahájení  řízení: 0
  • Počty zahájených a ukončených řízení před VR FFÚ VŠE
Druh řízení Obor Původ uchazeče Zahájeno

(2007-2018)

Ukončeno na VR FFÚ (2010-2019) Pokr.
na žádost úspěšně neúspěšně
Habilitační řízení
Finance FFÚ VŠE 8 8 1
ostatní 5 1 2 1
Účetnictví a finanční řízení
FFÚ VŠE 6 4 2
ostatní 2 1 1**
Řízení ke jmenování profesorem Finance FFÚ VŠE 4 4*
ostatní 1 1*
Účetnictví a finanční řízení FFÚ VŠE 3 3
ostatní

 

Pozn: * všechna jmenovací řízení úspěšně ukončena na VR VŠE. ** probíhá právní spor.

  • Jmenný přehled všech řízení (včetně data zahájení, ukončení a výsledku) je uveden zde.