1AU | Auditing

Garant:

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

katedra finančního účetnictví a auditingu


Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace Auditing umožní studentům získat další znalosti a dovednosti z oblasti auditingu, vnitřních kontrolních systémů, finančního a manažerského účetnictví, finančního řízení a daní. V systematické a ucelené podobě se jim dostane obdobného vzdělání, jaké získají studenti hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku, což jim umožní mnohem snáze se orientovat ve výše uvedených oblastech a nastoupit po ukončení vysoké školy na pozici asistenta auditora, pracovníka oddělení interního auditu, pracovníka kontrolních oddělení organizačních složek státu, NKU atp. V souvislosti s tendencí uznávat vysokoškolské zkoušky jakožto dílčí profesní zkoušky pro profesi auditora se nabízí možnost si začít budovat profesní kariéru již v průběhu studia vysoké školy.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vedlejší specializace je určena studentům všech fakult s výjimkou studentů hlavní specializace Účetnictví a finanční řízení podniku.

Kapacita na semestr: neomezena


Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident

Název předmětu

ECTS

hodin týdně

1FU407

Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci

6

4

1FU505

Auditing

6

4

1FU457

Vnitřní a vnější kontrola

3

2

1FU506

Auditing II

3

2

Předmět 1FU506 je vyučován v zimním semestru.

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS.

Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů vedlejší specializace v rámci své hlavní specializace, je povinen si chybějící kredity doplnit z předmětů volitelných, a to po projednání a odsouhlasení garantem vedlejší specializace.

Souborná zkouška

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 4 otázky (z každého povinného předmětu jednu).

Podmínkou pro souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Garant vedlejší specializace doc. Králíček představil svou vedlejší specializaci v rámci prezentace vedlejších specializací FFÚ, která se koná vždy na podzim, připravili jsme pro Vás záznam jeho vystoupení.