1AU | Auditing

Garant:
doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

katedra finančního účetnictví a auditingu

Získejte znalosti a dovednosti z oblasti auditingu, vnitřních kontrolních systémů, finančního a manažerského účetnictví, finančního řízení a daní. Můžete být zaměstnáni na pozici asistenta auditora, v interním auditu nebo například v NKÚ. V souvislosti s tendencí uznávat vysokoškolské zkoušky jakožto dílčí profesní zkoušky pro profesi auditora se nabízí možnost si začít budovat profesní kariéru již v průběhu studia vysoké školy.

Požadavky na absolvování

Povinné předměty – 18 kreditů:

Ident Název předmětu Kredity Výuka
1FU407 Finanční účetnictví pro vedlejší specializaci 6 2/2
1FU505 Auditing 6 2/2
1FU457 Vnitřní a vnější kontrola 3 2/0
1FU506 Auditing II 3 2/0

Předmět 1FU506 je vyučován v zimním semestru.

Volitelné předměty – 12 kreditů viz aktuální nabídka v InSIS

Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů vedlejší specializace v rámci své hlavní specializace, je povinen si chybějící kredity doplnit z předmětů volitelných, a to po projednání a odsouhlasení garantem vedlejší specializace.

Souborná zkouška

Studenti zapsaní do studia od akademického roku 2023/2024 již soubornou zkoušku neskládají.

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 4 otázky (z každého povinného předmětu jednu). Podmínkou pro souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.