Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška probíhá u všech programů vždy v letním semestru na konci měsíce září, v zimním semestru během měsíců ledna a února. SDZ musí student vykonat v takovém časovém předstihu před obhajobou disertační práce, aby výsledek SDZ mohl být součástí přihlášky k obhajobě disertační práce.

Přihlášku ke SDZ musí student podat nejpozději jeden měsíc před předpokládaným datem konání SDZ.

Okruhy ke státním doktorským zkouškám jsou uvedeny zde.

Termíny SDZ

Účetnictví a finanční řízení podniku: ZS první týden v únoru – termín bude upřesněn, zasedací místnost NB 139

Finance: ZS první týden v únoru – termín bude upřesněn, zasedací místnost NB 139

Studenti doručí přihlášku podepsanou svým školitelem a garantem oboru (včetně všech doplňujících dokumentů, tj. přehled publikační činnosti potvrzený školitelem a zpráva školitele o vědecké činnosti přihlašovaného) referentce pro výzkum a doktorské studium nejpozději 1 měsíc před datem konání SDZ.