Studentská tajemnice

Bc. Martina DVOŘÁKOVÁ

Studentská tajemnice děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Místnost: NB105
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě
E-mail: StudentskyTajemnikFFU@vse.cz

Děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph. D. jmenoval dne 17. června 2016 Bc. Martinu Dvořákovou studentskou tajemnicí. V této funkci nahradila předchozí studentskou tajemnici Ing. Dominiku Štěrbákovou, která v červnu 2016 úspěšně dokončila navazující magisterské studium na naší fakultě.

Náplň práce

  • komunikace mezi fakultou, stávajícími studenty, včetně studentských spolků, a zájemci o studium
  • poskytování odpovědí na FAQ a pomoc s řešením komplikovaných situací v souvislosti se studiem
  • správa fungování studentských spolků pod záštitou fakulty včetně finanční podpory
  • zprostředkování propagace činnosti a akcí fakulty a studentských spolků

Odpovědi na své otázky, prosím, hledejte nejprve v běžně dostupných zdrojích informací jako jsou:

Pokud nenaleznete uspokojivou odpověď ve výše uvedených zdrojích nebo u studijních referentek, neváhejte mne kontaktovat.

Studentské spolky působící pod záštitou Fakulty financí a účetnictví