Studentské praxe

Studenti fakulty mají možnost si v rámci svého studia zapsat praktické předměty.

Studenti bakalářského programu Zdanění a daňová politika a navazujících magisterských programů Zdanění a daňová politika, Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance mají možnost studovat předměty Odborná praxe.

Cílem těchto předmětů je zvýšit provázanost vysokoškolského studia s budoucím zaměstnáním studentů. Přínosem předmětů je umožnit studentům aplikovat poznatky a dovednosti získané studiem v praxi a současně získat v praxi nové poznatky, zkušenosti, dovednosti a cenné kontakty, které studenti využijí v dalším studiu nebo v budoucím profesním životě. Podstatou předmětů je výkon práce po stanovenou dobu v určité instituci, jejíž činnost je v souladu s odborným zaměřením studijního programu. Odborná praxe se koná na základě smlouvy o praxi, která se uzavírá mezi studentem, přijímající organizací a fakultou.

Instituce pro výkon odborné praxe si může student vybrat z insitucí, které mu nabídne garant předmětu nebo instutici kontaktovat sám a následně jednat s garantem předmětu o výkonu odborné praxe v této instituci.

Další informace je možné získat v syllabech předmětů odborné praxe v Insis nebo u garantů předmětů:

Ident Předmět Garant
1VF399 Odborná praxe Ing. Savina Finardi, Ph.D.
1VF599 Odborná praxe Ing. Savina Finardi, Ph.D.
1BP599 Odborná praxe doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

 

  • Autor: Jan Lauterkranz
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: