Mimořádné promoce absolventů NMS

18. září
2021

Vážená absolventko, vážený absolvente, 

po ukončení Vašeho navazujícího magisterského studia jsme byli nuceni v důsledku epidemiologické situace zrušit Vaši plánovanou promoci. Toto rozhodnutí nás netěšilo a nebylo pro nás jednoduché. Na organizaci promocí jsme však nikdy zcela nerezignovali a jsme rádi, že nyní všem svým absolventům magisterských studijních programů, kterých se to dotklo, můžeme promoci nahradit v novém mimořádném termínu promoce v sobotu 18. září 2021.

Tuto informaci o konání mimořádných promocí jste obdrželi také e-mailem, protože jste na seznamu absolventů, kterým byla promoce zrušena, a to bez ohledu na to, zda jste svůj diplom již obdrželi, či ne. Abychom mohli mimořádné promoce organizačně připravit, prosíme Vás touto cestou, abyste v elektronickém formuláři potvrdili, zda se promoce zúčastníte nebo ne a zároveň Vámi preferovaný čas promoce, který sice nemůžeme zaručit, ale budeme k němu při přípravě promocí přihlížet.

https://forms.gle/v7NZmxKk3ybT1oGD8  

Prosíme o vyplnění Vaší odpovědi nejpozději do pondělí 13. září 2021, abychom měli časovou rezervu na organizaci promocí.

Na setkání s Vámi se těší

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze 

Mimořádné promoce absolventů NMS