Archiv rubriky: Aktuality

Potvrzení pro studenty s digitálním podpisem

Studenti si nyní mohou v InSIS vygenerovat nejen elektronické potvrzení o studiu (PDF soubor), které se automaticky digitálně podepíše, ale také potvrzení o průběhu studia a výpis studijních výsledků. Absolventi si mohou vygenerovat potvrzení o ukončení studia. Všechny dokumenty jsou dostupné v češtině i v angličtině přes samostatné ikony. Digitální podpis ověřuje platnost dokumentu, soubor by měly přijímat všechny úřady a firmy stejně jako dosavadní papírové potvrzení s razítkem. Postup pro studenty […]

Potvrzení pro studenty s digitálním podpisem

Aktuální opatření v oblasti daní v souvislosti s COVID-19

Ve středu 27. května 2020 Vás co nejsrdečněji zveme na online přednášku v rámci projektu Absolventské středy na téma „Aktuální opatření v oblasti daní v souvislosti s COVID-19“, na které vystoupí pan Ing. Jan Molín, Ph.D. (absolvent VŠE, zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu, předseda etické komise Komory certifikovaných účetních, daňový poradce a komisař […]

Potvrzení pro studenty s digitálním podpisem

Úprava pravidel přijímacího řízení na FFÚ VŠE v Praze

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů umožnil vysokým školám změnit původně naplánovaný termín a již vyhlášená pravidla přijímacího řízení konaného v roce 2020, pokud tuto změnu vyhlásí (v souladu s § 3 Přijímání ke studiu) ve […]

Potvrzení pro studenty s digitálním podpisem

Nový termín promoce absolventů FFÚ

Slavnostní promoce absolventů navazujícího magisterského studia všech studijních programů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, které se měly konat 26. června 2020, jsou zrušeny. Náhradní termín promocí byl stanoven na pondělí 7. září 2020. V tomto termínu budou promováni: absolventi bakalářského studia, kteří měli mít promoci 20. března 2020 absolventi navazujícího magisterského […]

Potvrzení pro studenty s digitálním podpisem
-

Informační seminář pro studenty FFÚ o studiu v zahraničí

Srdečně zveme všechny zájemce o studium v zahraničí na informační seminář, který se uskuteční pod taktovkou proděkanky pro zahraniční vztahy FFÚ doc. Marcely Zárybnické Žárové. Na semináři budou zmíněny praktické rady k výběru vhodné univerzity či k plánování studijního pobytu. Zároveň budou představeny novinky v oblasti uznávání předmětů vystudovaných v zahraničí a podpory výjezdů na FFÚ. Informační seminář proběhne […]

Potvrzení pro studenty s digitálním podpisem

Opatření rektorky VŠE v souvislosti se zmírněním restriktivních opatření od 20. dubna 2020

V souvislosti se zmírněním restriktivních opatření, ke kterým došlo 15.4.2020 vydala rektorka VŠE  dne 16.4.2020 opatření upravující přístup studentů do budovy VŠE. Vstup do prostor areálu VŠE na Žižkově bude umožněn od 20.4.2020: při dodržení všech hygienických požadavků, a to pouze v případech, které jsou vyjmenovány ve výše zmiňovaném opatření rektorky VŠE, po předložení identifikační […]

Potvrzení pro studenty s digitálním podpisem

Přihlášky do doktorského studia 2020/2021

Přijímací řízení do doktorského studia

Potvrzení pro studenty s digitálním podpisem

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

V návaznosti na rozhodnutí rektorky VŠE ze dne 26.3.2020 bychom rádi informovali studenty FFÚ i studenty jiných fakult, kteří studují předměty zabezpečované naší fakultou o podrobnostech uplatňování dohodnutých pravidel na FFÚ, což znamená zejména následující: Výuka bude probíhat v souladu s harmonogramem celých 13. týdnů a bude tedy končit v pátek 15. května 2020. Semestr […]

Potvrzení pro studenty s digitálním podpisem

Vyhlášení S.O.S. 2020

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá pro své studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia soutěž o nejlepší seminární práci či článek S.O.S. (Studentská odborná soutěž). Vítězové soutěže na fakultní úrovni budou navrženi k ocenění na úrovni celé VŠE v Praze v rámci soutěže ESOP (Excelentní studentské odborné práce). Soutěžní práce posoudí odborná […]

Potvrzení pro studenty s digitálním podpisem