Archiv rubriky: Aktuality

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

V návaznosti na rozhodnutí rektorky VŠE ze dne 26.3.2020 bychom rádi informovali studenty FFÚ i studenty jiných fakult, kteří studují předměty zabezpečované naší fakultou o podrobnostech uplatňování dohodnutých pravidel na FFÚ, což znamená zejména následující: Výuka bude probíhat v souladu s harmonogramem celých 13. týdnů a bude tedy končit v pátek 15. května 2020. Semestr […]

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

Vyhlášení S.O.S. 2020

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá pro své studenty bakalářského a navazujícího magisterského stupně studia soutěž o nejlepší seminární práci či článek S.O.S. (Studentská odborná soutěž). Vítězové soutěže na fakultní úrovni budou navrženi k ocenění na úrovni celé VŠE v Praze v rámci soutěže ESOP (Excelentní studentské odborné práce). Soutěžní práce posoudí odborná […]

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

Průběžná informace o realizaci projektu ESF

Fakulta financí a účetnictví je od 1. června 2017 zapojena do projektu „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“ CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002342 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zahájení projektu: 01.06.2017 Konec projektu: 31.12.2022 Za dobu realizace projektu se pro učitele a zaměstnance Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze […]

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

Změna provozu a kontaktů studijního oddělení

Studijní oddělení pro studenty bakalářských a magisterských programů nadále funguje prostřednictvím e-mailů, telefonů a Skype jednotlivých studijních referentek, a to následovně: Pondělí – čtvrtek 900-1500 hodin Pátek 900-1200 hodin Nyní si můžete sami vydat elektronické potvrzení o studiu: jedná se o soubor PDF podepsaný elektronickou pečetí VŠE, která ověřuje platnost dokumentu. Tento soubor lze použít […]

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

Režim FFÚ po dobu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vzhledem k tomu, že Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví zakazuje „…osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách…“ žádáme všechny studenty, aby neřešili osobně ani jiné (např. administrativní) záležitosti, ale využívali k tomu výhradně spojení telefonem, e-mailem nebo jinými prostředky, které nevyžadují jejich osobní návštěvu školy. Toto opatření […]

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

Informace pro studenty předmětů zabezpečovaných Fakultou financí a účetnictví

Vážené studentky a vážení studenti předmětů Fakulty financí a účetnictví, v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, přijalo vedení VŠE odpovídající mimořádné opatření. 1. Zrušena je nejen prezenční výuka ve škole, ale i konzultační hodiny učitelů, studijních referentek […]

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

Oznámení o zrušení promocí 20. března 2020

V souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, a rovněž s mimořádným opatřením, které se týká zákazu shromažďování více než 100 osob na kulturních, společenských a jiných akcích ruší Fakulta financí a účetnictví zrušit promoce plánované na 20. března […]

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

Realizace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví na VŠE v Praze

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, které zakazuje s účinností od 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, vedení VŠE v Praze a děkani všech šesti jejích fakult přijali rozhodnutí jehož celý text bude rozeslán e-mailem a je k dispozici na webu VŠE v Praze: Mimořádná opatření VŠE v […]

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

Preventivní opatření proti riziku šíření koronaviru 9. – 10. 3. 2020

Z preventivních důvodů zrušilo vedení VŠE v Praze veškerou dnešní výuku počínaje 1615. Zítra je celá VŠE uzavřena a v jejích prostorách bude probíhat dezinfekce. Původní rozhodnutí a podrobnější informace najdete na www stránkách VŠE, kde budou také informace o dalším postupu, jakmile budou k dispozici.  

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

Fakulta financí a účetnictví je TOP 300 v QS World University Rankings by Subject 2020

Vysoká škola ekonomická v Praze opět bodovala v prestižním mezinárodním žebříčku vysokých škol britské společnosti Quacquarelli Symonds QS World University Rankings by Subject 2020, ve kterém bylo pro rok 2020 hodnoceno celkem 1 369 vysokých škol ze 158 zemích světa v celkem 48 oborech spadajících pod 5 velkých oblastí vzdělávání. VŠE v Praze se umístila […]

Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19