Aktuality

Přijímací řízení pro uchazeče o studium v bakalářských a nav. magisterských studijních programech na FFÚ VŠE od ak. roku 2024/2025

V souladu s platným vysokoškolským zákonem, vnitřními předpisy VŠE v Praze a Opatřením děkana o přijímacím řízení děkan FFÚ VŠE v Praze v týdnu od 6. května 2024 rozhodl o prominutí přijímacích zkoušek některým uchazečům o studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech. Uchazečům, kterým byly příjímací zkoušky prominuty, bylo v tomto týdnu zasláno oznámení o splnění podmínek přijetí nebo […]

Přijímací řízení pro uchazeče o studium v bakalářských a nav. magisterských studijních programech na FFÚ VŠE od ak. roku 2024/2025

ACCA – Virtual University Challenge

Do you enjoy competitions and have an interest in accounting and finance? Join the competition organized by ACCA and win exciting prizes. Your task will be to answer 25 questions within 30 minutes, focusing on managerial and financial accounting knowledge. Valuable prizes await the best performers, such as the iPhone 14, Garmin Venu S3 smartwatches, […]

ACCA – Virtual University Challenge

Úspěch studentů VŠE v univerzitní celostátní soutěži JA Czech

Studenti, kteří v zimním semestru 2023/2024 absolvovali předmět 1DP049 Cvičná firma, se zúčastnili 2. ročníku univerzitní celostátní soutěže JA Czech a umístili se na druhém místě. VŠE reprezentovali tito studenti a studentky bakalářského studia: Markéta Ševčíková (FFU; studijní obor Finance) Anna Vacková (FFÚ; studijní obor Finance) David Stareček (FMV; studijní obor Mezinárodní obchod) Martin Soubusta (FMV; studijní obor Mezinárodní obchod) Anton Kovalenko (FPH; […]

Úspěch studentů VŠE v univerzitní celostátní soutěži JA Czech

7. ročník soutěže diplomových prací KDP ČR

Komora daňových poradců ČR vyhlašuje 7. ročník Soutěže diplomových prací! Soutěž je určena pro studenty, kteří v diplomové práci zpracovávají daňové téma. Nejlepší diplomová práce je oceněna 10 000 Kč, druhé místo získává 5 000 Kč, třetí pak 3 000 Kč. Podmínky pro účast v soutěži obhajoba proběhne do 20. 9. 2024; bakalářské práce nebudou do soutěže postoupeny diplomovou […]

7. ročník soutěže diplomových prací KDP ČR

Oslava 25. výročí založení Národní účetní rady

Národní účetní rada oslavila v pondělí 22. dubna 2024 v reprezentačních prostorech Senátu Parlamentu České republiky 25. výročí svého založení.

Oslava 25. výročí založení Národní účetní rady

Na vrchol s FFÚ: Kozí hřbety

Pojďte s námi na turistický výlet ve směru Kozí hřbety v rámci rektorského sportovního dne – zveme studenty i zaměstnance.       Sraz: 25. dubna, 9:00 na zastávce tramvaje Divoká Šárka (ve směru Dědina) Trasa: Divoká Šárka – Lysolaje – Kozí hřbety – Tiché údolí – Roztoky (cca 20 km) V cíli jste zváni na […]

Na vrchol s FFÚ: Kozí hřbety

Šachový turnaj FFÚ

Fakulta financí a účetnictví letos opět při příležitosti rektorského dne pořádá turnaj studentů a zaměstnanců VŠE v bleskovém šachu. Konat se bude již příští čtvrtek 25. 4. 2024 od 9:00 a hrát se bude v restauraci Umbrella v přízemí Nové budovy. Turnaj má díky podpoře FFÚ zajištěn také cenový fond. Do turnaje se přihlaste vyplněním […]

Šachový turnaj FFÚ
-

Přihlášky do doktorského studia 2024/2025

Podmínky přijímacího řízení Každý student doktorských studijních programů musí skládat přijímací zkoušku. Uzávěrka pro přihlášky a dodání veškerých vyžadovaných materiálů je 31. května 2024. Elektronická přihláška je přístupná od 1. dubna 2024. Termín přijímací zkoušky naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdržíte po vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku. Řádný termín přijímací zkoušky v […]

Přihlášky do doktorského studia 2024/2025

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: