Rubrika: Aktuality

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“

Co byste řekli na příležitost získat během studia dvojí zajímavou a v praxi žádanou kvalifikaci, kromě ekonomického vzdělání si osvojit lektorské dovednosti, které lze uplatnit v profesním vzdělávání jako manažeři firemního vzdělávání, jako organizátoři vzdělávacích akcí, jako lektoři, mentoři, kouči, metodici dalšího vzdělávání? Chtěli byste významně zdokonalit své komunikační a prezentační dovednosti? Máte zájem rozvinout své manažerské […]

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“

Výsledky přijímacího řízení do BS na FFÚ 2021

Ve čtvrtek 10. června 2021 se konaly na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze on-line přijímací testy do všech bakalářských studijních programů fakulty. Bodové limity pro přijetí do bakalářských studijních programů: Body B-BP Bankovnictví a pojišťovnictví 151 B-DP Zdanění a daňová politika 143 B-FI Finance 170 B-UC Účetnictví a finanční řízení podniku 147 Bodové […]

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“
-

Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

Vzhledem k rozvolňování omezení vyvolaných pandemií COVID-19 se Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze rozhodla uspořádat v pondělí 21. června 2021 slavnostní promoce pro ty absolventy, kteří skončili své navazující magisterské studium v letním semestru 2020/2021 (tedy podle fakultního harmonogramu studia v období od 7.2.2021 do 12.6.2021).  Vzhledem k aktuálně platným omezením a celkové kapacitě Vencovského auly je možné, aby se v jednom kole promoce zúčastnilo maximálně 40 absolventů a každý z nich si mohl pozvat maximálně 4 hosty.

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“
-

Czech Valuation Forum: „Odměňování podnikových vynálezů“

Hledáte rozumný systém odměňování vynálezů vytvořených vašimi zaměstnanci? Přenastavujete stávající systém těchto odměn? Řešíte v této oblasti spory? Kladete si otázku, jaká odměna je “přiměřená”? Chtěli byste se inspirovat praxí vybraných českých korporací, či systémy odměňování v zahraničí? Víte, jak vysoké odměny přiznávají soudy v jiných zemích? Workshop je určen pro inovativní korporace, patentové zástupce, soudce, advokáty, soudní […]

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“

Rozvoj spolupráce Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze se středními školami

Začátkem roku 2021 oslovila Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ředitelky a ředitele středních škol z celé České republiky s nabídkou rozvoje vzájemné spolupráce. Naším cílem je probuzení zájmu studentů středních škol o svět financí, účetnictví a souvisejících disciplín. Zástupcům středních škol byla nabídnuta možnost online prezentace, v rámci které by se studenti […]

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“
-

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů

Zveme Vás na 10. jubilejní ročník konference Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, který se tentokráte uskuteční online uskuteční v pátek 4. června 2021 od 9:00 hodin s podtitulem: „Banky a finanční trhy v „pocovidové“ době“ Konference je určená pro širokou odbornou veřejnost, akademickou obec a zástupce finančních i nefinančních společností. Konference Rozvoj a inovace […]

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“

Online přednáška: KB lídrem v nové éře bankovnictví

Klub absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze zve co nejsrdečněji všechny absolventy, studenty a zaměstnance fakulty na online přednášku s názvem „KB lídrem v nové éře bankovnictví“, v rámci které vystoupí Ing. Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. Přednáška bude zaměřena na adaptaci KB na nové trendy v ekonomice s […]

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“

Pravidla vstupu studentů do areálu VŠE od 17.5.2021

S ohledem na aktuální omezení v důsledku pandemie COVID-19 a začínající zkouškové období, vydala rektorka VŠE v Praze mimořádné opatření, kterým upravuje pravidla, kterými se řídí vstup studentů do areálu VŠE v Praze na Žižkově.

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“

Online semináře o prevenci syndromu vyhoření a zvládání psychické zátěže

Akademická psychologická poradna vypisuje pro studenty VŠE v Praze online semináře PhDr. Lenky Šilerové, Ph.D. zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, zvládání psychické zátěže či omezení studijního selhání.

Semináře jsou vedeny interaktivní formou, využívají principů pozitivní psychologie, time-managementu, mindfulness a moderních přístupů k psychohygieně.

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“

Průměry pro přijetí do BS stanoveny

Vzhledem k omezením v důsledku pandemické situace se (stejně jako v minulém roce) rozhodla Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze:

odpustit přijímací test do všech svých bakalářských studijních programů těm uchazečům z českých a slovenských středních škol, kteří mají vynikající studijní výsledky a
umožnit ostatním skládat test z matematiky a angličtiny on-line.

Vedlejší specializace „Vzdělávání ve financích a účetnictví“