Promoce absolventů NMS 26. listopadu 2021

26. listopadu
2021

Vážené absolventky a absolventi,

dovolujeme si vám tímto oznámit, že v pátek 26. listopadu 2021 se konají ve Vencovského aule VŠE v Praze slavnostní promoce absolventů všech studijních programů navazujícího magisterského studia Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

 


Zúčastnit slavnostní promoce se mohou pouze osoby (viz Opatření rektorky), které předloží:

 • Zúčastnit se mohou pouze osoby, které:
  • byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
  • absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.                                  Negativním výsledkem testu se mohou prokázat pouze:
   • osoby do dovršení 18 let věku, nebo
   • osoby, které se nemohou podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; nebo
   • osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
   • od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula doba 14 dnů, nebo
   • v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, nebo
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula doba 14 dnů.

Organizátor je povinen před vstupem do místnosti konání akce splnění těchto podmínek kontrolovat a účastník je povinen jejich splnění prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokáže, organizátor mu účast neumožní.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že všechny osoby ve vnitřních prostorech areálu VŠE mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Promoce absolventů NMS 26. listopadu 2021
 • Autor: Hana Rasochová
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: