Promoce absolventů NMS 21.6.2021 lze sledovat online

21. června
2021

Vážení absolventi navazujícího magisterského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze,

vzhledem k rozvolňování omezení vyvolaných pandemií COVID-19 se Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze rozhodla uspořádat v pondělí 21. června 2021 od 11:00 hodin ve Vencovského aule slavnostní promoci pro ty absolventy, kteří skončili své navazující magisterské studium v letním semestru 2020/2021 (tedy podle fakultního harmonogramu studia v období od 7.2.2021 do 12.6.2021).  Vzhledem k aktuálně platným omezením a celkové kapacitě Vencovského auly je možné, aby se v jednom kole promoce zúčastnilo maximálně 40 absolventů a každý z nich si mohl pozvat maximálně 4 hosty. Osobní pozvánku s podrobnými informacemi obdržel každý absolvent, který svou účast potvrdil studijní referentce  13.6.2021. Součástí pozvánky jsou i vstupenky pro 4 hosty. Online lze sledovat průběh  promoce na YouTube.

Zároveň bychom chtěli informovat všechny absolventy navazujícího magisterského studia, kterým v důsledku pandemie COVID-19 byly v uplynulém období promoce zrušeny, že je oslovíme a nabídneme jim konání promocí v první polovině září, pokud to bude aktuální situace umožňovat.

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan fakulty

Promující absolventy i jejich hosty zároveň s předstihem prosíme, aby si pro vstup do budovy VŠE připravili doklad, kterým podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví prokáží:

  • negativní výsledek antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší než 7 kalendářních dní; nebo
  • laboratorní potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19,pokud u nich uplynula doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
  • očkování proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka; nebo
    • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka; nebo
    • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Bez předložení výše uvedených dokladů nemůžeme hosty ani promované absolventy do školní budovy vpustit. Vzhledem k potřebě kontroly důkladů před vstupem do školní budovy prosíme všechny hosty, aby se dostavili k vchody do Nové budovy VŠE na Žižkově s předstihem, přibližně 30 minut před plánovaným zahájením promoce, v zájmu nerušeného a důstojného průběhu promoce je třeba, aby hosté absolventy zaujali místa na sedadlech dle svých vstupenek 10 minut před začátkem promoce.

Všichni účastníci promoce včetně promovaných absolventů a hostů jsou povinni mít po celou dobu konání obřadu mít zakryty dýchací cesty (nos, ústa) ochranným prostředkem, kterým je respirátor minimálně třídy FFP2 nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.