MBA Nemovitosti a jejich oceňování

Cílem programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování (dále také „MBARE“) je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi jako jsou mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi, podmínky financování a investic na trhu s nemovitostmi, a to vše na podkladě tržního oceňování nemovitostí. Účastníci se ovšem dozví i o oceňování nemovitostí podle cenových předpisů. MBARE program je zaměřený na studium v celém spektru nemovitostí v mezinárodním i českém kontextu. Součástí výuky je stavební a právní minimum orientované na trh s nemovitostmi v souvislosti s oceňováním nemovitostí. Studium je ukončeno zpracováním developerského projektu ve formě státní závěrečné zkoušky na předem zadaný projekt s následnou prezentací developerského projektu odborné komisi.

Program MBARE je koncipován jako čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný program distančního celoživotního vzdělávání. Program byl zařazen do studijního plánu od akademického roku 2018/2019 a 2019/2020 a je organizován a garantován Katedrou financí a oceňování podniku na Fakultě financí a účetnictví. Studium je pořádáno jako dálkové s odbornými konzultacemi, které probíhají ve dvoudenních soustředěních (pátek odpoledne od 14 hodin, sobota od 9 hodin) v budově VŠE v Praze 3, náměstí W. Churchilla 4. Výuku kurzů zajišťují renomovaní odborníci z praxe, jakož i pedagogové Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol.

Studijní program  MBA Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE) vznikl za plné podpory lokální a evropské organizace RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). V lednu 2019 zahájila KFOP přípravu pro žádost o udělení akreditace programu MBARE organizací RICS.

Podrobnější informace: