Studijní programy doktorského studia

Ke studiu v některém ze tří programů (viz charakteristiky níže) může být přijat každý, kdo dosáhl magisterského stupně vzdělání a splnil podmínky přijímacího řízení. Studium na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze je čtyřleté v prezenční nebo pětileté v kombinované formě, zakončené státní zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává třetí stupeň vysokoškolského vzdělání a titul „doktor„, ve zkratce Ph.D. za jménem.

Do programu Teorie ekonomického vzdělávání studenti zatím nejsou přijímáni – probíhá akreditační řízení.

Studijní programy doktorského studia