Přijímací řízení do bakalářského studia

Důležité termíny:

  • 25. 1. 2021  den otevřených dveří na Fakultě financí a účetnictví  pro zájemce o studium od akademického roku 2021/2022, od 9.00 a 11.00 ve Vencovského aule
  • 30. 4. 2021 poslední den podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku (akademický rok 2021/2022)
  • 10. – 11. června 2021  přijímací zkoušky 
  • Uchazeči ze zemí EU, kteří budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a nemohou se účastnit červnového termínu přijímací zkoušky, mohou písemně (e-mailem) požádat studijní referentku paní Janu Stehlíkovou do 30. 4. 2021 o skládání přijímací zkoušky v srpnu 2021. Přihlášku ke studiu podávají tito uchazeči elektronicky shodně s ostatními nejpozději do 30. 4. 2021.
  • září 2021 slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků (termín bude upřesněn)
  • září 2021 začátek výuky zimního semestru akademického roku 2021/2022 (termín bude upřesněn)

 

Přijímací zkoušky a začátek studia