Přijímací řízení do bakalářského studia

Důležité termíny:

  • 24. 1. 2020  den otevřených dveří na Fakultě financí a účetnictví  pro zájemce o studium od akademického roku 2020/2021, od 9.00 a 11.00 ve Vencovského aule
  • 30. 4. 2020 poslední den podání elektronické přihlášky a zaplacení poplatku (akademický rok 2020/2021)
  • 15. – 16. 2020 změna termínu přijímací zkoušky – nový termín: pondělí 22.6.2020, přijímací test bude distanční (online) formou.
  • 19. 6. 2020 zápis do studia (akademický rok 2020/2021) – prezenční forma zápisu je zrušena, zápis se místo toho uskuteční elektronicky (zasláním plné moci).
  • přijímací zkoušky pro uchazeče z EU studující v cizině se budou konat v srpnu 2020 (termín bude oznámen, jakmile bude stanoven). Uchazeči ze zemí EU, kteří budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a nemohou se účastnit červnového termínu přijímací zkoušky, mohou písemně (e-mailem) požádat studijní referentku paní Janu Stehlíkovou do 30. 4. 2020 o skládání přijímací zkoušky v srpnu 2020. Přihlášku ke studiu podávají tito uchazeči elektronicky shodně s ostatními nejpozději do 30. 4. 2020.
  • 17. 9. 2020 slavnostní imatrikulace (akademický rok 2020/2021)
  • 21. 9. 2020 začátek výuky zimního semestru akademického roku 2020/2021

 

Přijímací zkoušky a začátek studia