Přijímací řízení do bakalářského studia

Důležité termíny k přijímacímu řízení s počátkem studia od září 2022:


Přijímací zkoušky a začátek studia

V případě dotazů týkajících se organizace přijímacího řízení kontaktujte studijní referentku odpovědnou za přijímací řízení do bakalářského studia paní Janu Stehlíkovou: