Přijímací řízení

Přijímací řízení je konáno odděleně podle stupně studia, a to vždy pouze ve fakultou vyhlášených termínech. Forma, obsah přijímacích zkoušek, způsob přihlašování i nezbytné předpoklady se liší podle stupně studia, o který máte zájem:

  • Absolventi středních škol s úplným středoškolským vzděláním (s maturitou) se mohou přihlásit do bakalářského studia
  • Absolventi bakalářského studia se mohou přihlásit do navazujícího magisterského studia
  • Absolventi navazujícího magisterského studia se mohou přihlásit do doktorského studia