Přijímací řízení do bakalářského studia

Aktuálně:

V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek, které zveřejnilo 10.3.2021 MŠMT, fakulty VŠE v rámci přijímacího řízení nebudou u uchazečů o studium v bakalářských studijních programech vyžadovat ústní maturitní zkoušku z českého a cizího jazyka.

Důležité termíny k přijímacímu řízení s počátkem studia od a.r. 2021/2022:

Nepropásněte příležitost k přijetí bez přijímacích zkoušek, prosíme, vložte vysvědčení ke své přihlášce co nejdříve.

  • 10. – 11. června 2021  přijímací zkoušky 
  • Uchazeči ze zemí EU, kteří budou skládat maturitní zkoušku v zahraničí a nemohou se účastnit červnového termínu přijímací zkoušky, mohou písemně (e-mailem) požádat studijní referentku paní Janu Stehlíkovou do 30. 4. 2021 o skládání přijímací zkoušky v srpnu 2021. Přihlášku ke studiu podávají tito uchazeči elektronicky shodně s ostatními nejpozději do 30. 4. 2021.
  • 14. září 2021 slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků (termín bude upřesněn)
  • 20. září 2021 začátek výuky zimního semestru akademického roku 2021/2022 (termín bude upřesněn)

Přijímací zkoušky a začátek studia

V případě dotazů týkajících se podávání přihlášky ke studiu kontaktujte studijní referentku odpovědnou za přijímací řízení do balalářského studia paní Janu Stehlíkovou e-mailem (stehliko@vse.cz) nebo na telefonní číslo:  224 095 140.