Postup podání e-přihlášky

První přihlášení – volba prvního programu
 1. Nejste-li dosud uživatelem InSIS, zvolte možnost Vytvořit novou e-přihlášku.
 2. Zvolte Fakultu financí a účetnictví.
 3. Vyberte typ studia.
 4. Zvolte první (prioritní) studijní program (druhý či třetí program se zadává později).
 5. Vyplňte požadované údaje a klikněte na Založit e-přihlášku a pokračovat.
 6. Systém vygeneruje přihlašovací jméno a heslo. Oba tyto údaje Vám budou zaslány na e-mail, uschovejte si je. Budete je potřebovat pro následné přihlášení do systému e-přihlášky.
Další přihlášení
 1. Zvolte možnost Přihlásit se k mým e-přihláškám.
 2. Pomocí přihlašovacího jména a hesla se přihlašte do systému InSIS.
Kompletnost e-přihlášek
 1. Vyplňte sekce Osobní údajeAdresy uchazeče. E-mailová adresa musí být funkční nejméně do konce srpna – neuvádějte proto svůj školní e-mail.
 2. Zelená značka ✅ se objeví po korektním vyplnění.
Rozpracované e-přihlášky
 1. V sekci Údaje o přihlášce můžete vybrat druhý a třetí program (třetí pouze pro bakalářské studium). Jsou označeny jako Alternativní typ přijímacího řízení A a B. Tuto volbu musíte provést před zaplacením přihlášky. Po zaplacení je změna možná jen se současným nahlášením na studijní oddělení.
 2. V sekci Platba lze poplatek uhradit online platební kartou, QR platbou či příkazem k úhradě s brzkou splatností.
 3. V sekci Doplňující informace je nutné potvrdit údaje. Vyplňte také prosím informace o tom, co vás motivovalo k podání přihlášky.
 4. Zelená značka ✅ se objeví po korektním vyplnění příslušné sekce, u platby značí přijetí platby ve správné výši.
Dokumenty

Sekce Dokumenty slouží k odevzdání elektronické, úředně ověřené kopie:

 • Povinné dokumenty: maturitní vysvědčení, bakalářský diplom, nebo nostrifikační doložka.
 • Nepovinné dokumenty: vysvědčení z předposledního a z pololetí posledního ročníku střední školy v případě studia na střední škole v České či Slovenské republice (pouze pro bakalářské studium).
Založit další e-přihlášku

Volba Založit další e-přihlášku slouží pro založení přihlášky na Přijímačky nanečisto či jinou fakultu VŠE, na Fakultu financí a účetnictví lze podat pouze jednu přihlášku.