Postup při podání elektronické přihlášky

První přihlášení – volba prvního programu:

→ Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel → Fakulta financí a účetnictví → Vybrat typ studia → Volba programu,  na který se uchazeč hlásí jako na první studijní program (druhý program se zadává až později) – Ilustrační obrazovka→ Zkontrolovat zadané údaje a založit evidenci e-přihlášek – systém vygeneruje přihlašovací jméno a přihlašovací heslo. Oba tyto údaje si zaznamenejte, budete je potřebovat pro přihlášení (i následné) do systému elektronické přihlášky.

Vyplnění osobních údajů

→ Poprvé se přihlásit do evidence e-přihlášek → vyplnit přihlašovací jméno a heslo → evidence e-přihlášek – Ilustrační obrazovka  → sekce Osobní údaje → Adresa uchazeče – zde je třeba vyplnit všechny požadované údaje (na  uvedenou mailovou adresu uchazeč následně obdrží údaje potřebné k zaplacení manipulačního poplatku).

Volba druhého a třetího programu

→ Údaje o přihlášce  → Alternativní typ přijímacího řízení A a B – vložení druhého a třetího (náhradního) programu – Ilustrační obrazovka.

Pokud má uchazeč zájem o volbu druhého a třetího programu, musí tuto volbu provést do zaplacení přihlášky. Po zaplacení přihlášky dojde k převzetí přihlášky a přihlášku již není možno dále měnit.

Informace o proběhlé platbě

→ Zaplaceno – po uskutečnění platby a jejím spárování (na základě variabilního symbolu) → zelená značka indikuje, že platbu ve správné výši fakulta řádně obdržela na svůj účet.

Poznámky:

  • sekce „Dokumenty“ slouží k označení odevzdání kopie maturitního vysvědčení, které se ovšem odevzdává až v den zápisu do studia,
  • všichni uchazeči skládají přijímací zkoušky povinně z matematiky a angličtiny, proto se tyto údaje v přihlášce nezadávají,
  • kompletnost vyplnění indikuje  ,
  • vstup do již zadané přihlášky lze přes  → Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek,
  • volba „Založit další e-přihlášku“ slouží pouze pro založení přihlášky na jinou fakultu VŠE, na Fakultu financí a účetnictví lze podat pouze jednu přihlášku.