Postup při podání elektronické přihlášky

První přihlášení – volba prvního programu:

→ Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel → Fakulta financí a účetnictví → Vybrat typ studia → Volba programu,  na který se uchazeč hlásí jako na první (prioritní) studijní program (druhý program či třetí alternativní program se zadává až později) – Ilustrační obrazovka→ Zkontrolovat zadané údaje a založit evidenci e-přihlášek – systém vygeneruje přihlašovací jméno a přihlašovací heslo. Oba tyto údaje Vám budou zaslány na e-mailovou adresu, uschovejte si je, budete je potřebovat pro přihlášení (i následné) do systému elektronické přihlášky.

Vyplnění osobních údajů

→ Poprvé se přihlásit do evidence e-přihlášek → vyplnit přihlašovací jméno a heslo → evidence e-přihlášek – Ilustrační obrazovka  → sekce Osobní údaje → Adresa uchazeče – zde je třeba vyplnit všechny požadované údaje (na  e-mailovou adresu uchazeč následně obdrží údaje potřebné k zaplacení poplatku za přijímací řízení).

Volba druhého a třetího programu (třetí program je možné zvolit pouze pro bakalářský stupeň studia)

→ Údaje o přihlášce  → Alternativní typ přijímacího řízení A a B – vložení druhého a třetího (náhradního) programu – Ilustrační obrazovka.

Pokud má uchazeč zájem o volbu druhého a třetího programu, musí tuto volbu provést optimálně do zaplacení přihlášky. Po zaplacení přihlášky dojde k převzetí přihlášky a přihlášku je možné měnit pouze s současným nahlášením na studijní oddělení na e-mail:

stehliko@vse.cz (pro přihlášky do bakalářského studia)

simona.korousova@vse.cz (pro přihlášky do navazujícího magisterského studia)

Informace o proběhlé platbě

Platbu můžete provést jednou z variant: 1) příkazem k úhradě s bzkou splatností, 2) online platební kartou, 3) QR platbou.

Na fakultu lze podat pouze jednu přihlášku a platí se za ní pouze jeden poplatek 870,- Kč, bez ohledu na to, zda je v přihlášce uveden pouze  jeden (prioritní) studijní program, nebo zda jsou v přihlášce zvoleny i programy náhradní (druhá a třetí volba).

→ Zaplaceno – po uskutečnění platby a jejím spárování (na základě variabilního symbolu) → zelená značka indikuje, že platbu ve správné výši fakulta řádně obdržela na svůj účet.

Nepřehlédněte

  • Sekce „Dokumenty“ slouží k  odevzdání elektronické, úředně ověřené kopie
    • vysvědčení z předposledního a z pololetí posledního ročníku střední školy v případě studia na střední škole v České či Slovenské republice – tyto dokumenty se vkládají do sekce „Nepovinné dokumenty“ do 30. dubna tohoto roku,
    • maturitního vysvědčení (případně bakalářského diplomu) nebo nostrifikační doložky v případě externí nostrifikace  studia  na zahraniční stření škole  (tedy mimo Českou či Slovenskou republiku), tyto dokumenty se vkládají před zápisem do studia (po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu) do sekce „Povinné dokumenty“
  • Všichni uchazeči do bakalářského stupně studia skládají přijímací zkoušky z matematiky a angličtiny (pokud jim nebudou přijímací zkoušky děkanem fakulty na základě výsledků jejich studia na střední škole v ČR či SR prominuty), proto se údaje o výběru jazyka v přihlášce na Fakultu financí a účetnictví nezadávají
  • Kompletnost vyplnění indikuje  zelené kolečko,
  • Vstup do již zadané přihlášky lze přes  → Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek (uživatelské jméno a heslo bylo uchazeči zasláno e-mailem při založení přihlášky v InSIS),
  • Volba „Založit další e-přihlášku“ slouží pouze pro založení přihlášky na jinou fakultu VŠE, na Fakultu financí a účetnictví lze podat pouze jednu přihlášku.