Volby do AS FFÚ VŠE a do AS VŠE

Volby do AS FFÚ VŠE (celofakultní volební obvod) 3. 4. 2024

Volby do AS FFÚ VŠE (katederní volební obvody, volební obvod studentů) 23. 4. 2024

Volby do AS VŠE 24. 4. 2024

Volby do AS FFÚ ve dnech 20. – 22. 9. 2022 (volební obvod studentů)

Doplňovací volby do AS FFÚ dne 27. 4. 2022 (katederní volební obvod KBP)

Volby do AS FFÚ VŠE dne 19. 1. 2022 (volební obvod studentů)

Volby do Akademického senátu VŠE za FFÚ VŠE dne 5. 5. 2021

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 5. 5. 2021

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 21. 4. 2021

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 22. 10. 2020

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 25. 9. 2019

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 20. 2. 2019

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 9. 5. 2018

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 25. 4. 2018

Volby do Akademického senátu VŠE za FFÚ VŠE dne 25. 4. 2018

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 21. 11. 2017

Doplňovací volby do Akademického senátu VŠE za FFÚ VŠE dne 9. 10. 2017

Volby do Akademického senátu FFÚ VŠE dne 9. 10. 2017

Volby do Akademického senátu VŠE za FFÚ VŠE dne 9. 4. 2015