Studentské kluby

Pod záštitou Fakulty financí a účetnictví působí tři studentské spolky: Klub přátel účetnictví, Klub daňařů a Finanční a bankéřský klub.

Klub přátel účetnictví vznikl jako první studentský klub na FFÚ již v roce 2013. Za dobu jeho existence se jím prostřídalo přes 60 studentů fakulty. Hlavní činností klubu je pořádání formálních i neformálních akcí pro studenty VŠE za účelem obohatit je zajímavými a užitečnými informacemi, a zároveň poznat další studenty či vyučující. Každoročně pořádá Konferenci na zajímavé téma. Podívejte se na Facebook klubu, aby vám neunikly žádné plánované akce.

Facebook YouTube
Instagram Web

Klub pořádá řadu odborných přednášek a workshopů týkajících se zajímavých a aktuálních témat. Studenti mají možnost setkat se s odborníky na danou problematiku, dozví se informace z jiného úhlu pohledu, prohloubí své znalosti získané při výuce a rozšíří je o další teoretické či praktické dovednosti.

Vedle formálnějších setkání v podobě přednášek klub pořádá také méně formální setkání mimo univerzitní půdu. Neformální akce poskytují studentům možnost poznat se se spolužáky, dalšími lidmi s podobným zájmem, sdílet vzájemně své znalosti a zkušenosti. Těchto setkání se vedle studentů účastní také vyučující katedry veřejných financí, a tak mají studenti možnost poznat vyučující mimo posluchárny.

Od roku 2021 klub natáčí také vlastní podcast s osobnostmi v oblasti daní.

Jsme studentský spolek založený za účelem sdružování lidí se zájmem o bankovnictví a finance zejména z programů Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance na FFÚ VŠE.

Aktivity klubů jsou podporovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.