Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.

proděkan pro studijní a pedagogickou činnost a statutární zástupce děkana

Místnost: NB 142
Telefon: (+420) 224 095 117
E-mail: leos.vitek@vse.cz

Vzdělání

 • 2008 – habilitační řízení na FFÚ VŠE v Praze ukončené získáním titulu docent v oboru Finance
 • 2004 – Executive course Market Value-Based Taxation of Real Property, The Lincoln Institute of Land Policy a MF ČR
 • 2001 – Doktorské studium   na VŠE v Praze, obor Finance
 • 1993 – Ing. ekonomie, získaný na VŠE v Praze v oboru Finance; vedl. specializace Právo v podnikání
 • 1992 – International Summer Study Program, Wirtschaftsuniversitat Wien

Zaměstnání

 • 2022 – Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
 • 2014 – 2022 Proděkan pro výzkum a doktorské studium, FFÚ VŠE
 • 2004 – Odborný asistent, docent, katedra veřejných financí FFÚ   VŠE
 • 2003 – 2007 Referent, oddělení daňové politiky/daňových příjmů, Ministerstvo financí ČR
 • 2002 – Proděkan pro studium, Fakulty managementu VŠE v Praze
 • 1997 – 2003 Odborný asistent, katedra veřejné ekonomiky, FM JU/VŠE , Jindřichův Hradec
 • 1993 – 1998 Odborný asistent, katedra veřejných financí FFÚ VŠE
 • 1993 Analytik, Spořitelní investiční společnost, a.s.

Pedagogické a odborné zaměření

 • Problematika veřejných financí, zejména daňová teorie a politika a efektivnost veřejného sektoru.

Členství ve vědeckých radách, odborných společnostech a komisích

 • 2009 – člen Pracovní   skupiny MF pro systém paušální daně
 • 1997 -The Institute for Fiscal Studies, London
 • 1996 – 2006 The International Institute of Public Finance, Saarbrucken
 • 1995 – The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe
 • 1996 – Česká společnost ekonomická
 • 1995 – Asociace veřejného ekonomie ČR
 • 1994 – 1998 Česká společnost pro politické vědy

Zahraniční stáže

 • 4/2004 Tax modeling workshop, OECD – Joint Vienna Institute
 • 8/1992 International   Summer Study Program, Wirtschaftsuniversitat Wien
 • 4/1991 Erasmus University, Rotterdam

Hlavní publikace

 • KUBÁTOVÁ, Květa, VÍTEK, Leoš. Daňová politika. 1. vyd. Praha : Codex Bohemia, 1997. 259 s. ISBN 80-85963-23-X.
 • PUDIL, Pavel, VYBÍHAL, Václav, VÍTEK, Leoš, PAVEL, Jan, aj. Zdanění a efektivnost. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2004. 155 s. Ekonomie. ISBN 80-86861-07-4.
 • NEMEC, Juraj, SAGAT, Vladimír, VÍTEK, Leoš. Privatisation and Liberalisation in the Utility Sector: the Case of Telecommunications in the Czech and Slovak Republics. Public administration and development, 2004, č. 24, s. 345–356. ISSN 0271-2075.
 • PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš. Mezní efektivní daňové sazby zaměstnanců na českém a slovenském pracovním trhu v období transformace. Politická ekonomie, 2005, roč. LIII, č. 4, s. 477–494. ISSN 0032-3233.
 • NEMEC, Juraj, MERIČKOVÁ, Beata, VÍTEK, Leoš. Contracting-out at local government level. Theory and selected evidence from the Czech and Slovak republics. Public Management Review, 2005, roč. 7, č. 4, s. 637–647. ISSN 1471-9037.
 • VÍTEK, Leoš. Ekonomická analýza zdanění příjmů. 1. vyd. Praha : IREAS, 2008. 311 s. ISBN 978-80-86684-50-5.
 • PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš. Revenue Neutral Environmental Tax Reform – Case of the Czech Republic. In: Kol. Critical Issues in Environmental Taxation. Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 757–781. 838 s. ISBN 978-0-19-954218-5.
 • HRDLIČKA, Zdeněk, IŠTVÁNFYOVÁ, Jana, VÍTEK, Leoš. Systémy účetnictví a evidence daňových příjmů vládních institucí. Politická ekonomie, 2010, roč. 58, č. 2, s. 253–270. ISSN 0032-3233.
 • PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš. Environmental Tax Reform: Administrative and Compliance Costs of Energy Taxes in the Czech Republic. In: Kol. Critical Issues in Environmental Taxation. International and Comparative Perspectives (Volume VIII). Oxford : Oxford University Press, 2010, s. 76–88. 765 s. ISBN 978-0-19-959730-7.
 • KUBÍČEK, Jan, VÍTEK, Leoš. Hodnocení veřejných projektů z hlediska společenské míry diskontace. Politická ekonomie, 2010, roč. 3, č. 58, s. 291–304. ISSN 0032-3233.
 • PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš. Transaction costs of environmental taxation: the administrative burden. In: MILNE, Janet E., ANDERSEN, Mikael Skou. Handbook of Research on Environmental Taxation. Cheltenham : Edward Elgar, 2012, s. 273–282. 528 s. ISBN 978-1-84844-997-8.
 • VÍTEK, Leoš. Changes in the Taxation of Personal and Corporate Income in Developed Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 2, s. 465–474. ISSN 1211-8516.
Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost