Začátek studia

Začátek studia

  • Po úspěšném absolvování přijímací zkoušky a rozhodnutí děkana o přijetí ke studiu se studenti u studijní referentky zapisují do studia a jsou imatrikulováni děkanem. V den imatrikulace probíhá informační workshop k systému studia.
  • Souběžně při zahájení studia se svým školitelem sestavují individuální studijní plán (ISP – viz čl. 18 Studijního a zkušebního řádu VŠE), který je závazný pro celou dobu jejich studia. Při sestavování ISP je využíván doporučený vzorový studijní plán.

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje se svým školitelem a který je pro něj závazný. Informace o systému studia lze nalézt zde. Typizované povinnosti pro individuální studijní plán jsou uvedeny zde.

Instruktážní videa FIS VŠE, jak pracovat s databázemi WOS a Scopus, jsou umístěny zde.