12. ročník konference Rozvoj a inovace finančních produktů

2. února
2024

V pátek se konal již 12. ročník konference Rozvoj a inovace finančních produktů, letos s podtitulem Udržitelnost a inflace.

Konferenci zahájili děkan FFÚ prof. Petr Musílek a rektor VŠE doc. Petr Dvořák.

Po úvodu Vladimíra Tomšíka z ČNB na téma Kapitálový trh v dobách inflace následovala panelová diskuse s významnými bankéři – Tomášem Salomonem, Janem Juchelkou, Tomášem Nidetzkým a Andreou Ferjenčíkovou, ve které zazněla řada inspirativních doporučení pro řešení aktuálních problémů české ekonomiky. V odpolední části, která se týkala penzí a zajištění na stáří, vystoupili Jana BrodaniDušan Hradil, Pavel RacochaJan Matoušek.

O konferenci projevili velký zájem účastníci z bank a ze společností působících na kapitálovém trhu, kteří kladli v průběhu konference své dotazy na přednášející a panelisty konference, účastnili se však také studenti FFÚ.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na nadcházející 13. ročník! 😍