13. ročník semináře Národní účetní rady

2. prosince
2022
Dovolujeme si Vás pozvat již na 13. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře bude příprava nového zákona o účetnictví a další novinky v účetnictví, auditu a daních. Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin. Na seminář jsou zváni také naši studenti za zvýhodněných podmínek.
  • Organizační zabezpečení semináře NÚR zajišťuje Komora daňových poradců ČR. Na seminář se můžete přihlásit pouze prostřednictvím e-shopu KDP ČR na webových stránkách KDP ČR: www.kdpcr.cz/nur
  • Při přihlašování můžete volit mezi prezenční účastí nebo účastí online.
  • Kontaktní osobou je pan Vít Šelešovský (e-mail: selesovsky@kdpcr.cz).
  • Pro studenty vysokých škol platí symbolický registrační poplatek 300 Kč bez DPH.

Další informace najdete na:


Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování, která byla založena v roce 1999 a jejími členy jsou:

  • Komora auditorů České republiky
  • Komora daňových poradců České republiky
  • Svaz účetních ČR
  • Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí a účetnictví VŠE
13. ročník semináře Národní účetní rady