Ladislav Mejzlík zvolen prezidentem KA ČR

V pondělí 14. listopadu 2022 se konal v pražském hotelu Olšanka XXVIII. sněm Komory auditorů ČR, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů a Etického kodexu. Auditoři volili polovinu, tj. 7 členů výkonného výboru, 11 členů dozorčí komise a 7 členů kárné komise.

Členové výkonného výboru na svém prvním zasedání ihned po skončení sněmu zvolili pro příští funkční období:

  • prezidentem Ladislava Mejzlíka,
  • prvním viceprezidentem byl zvolen Milan Bláha a
  • viceprezidentkou Hana Mužátková.

Novým předsedou dozorčí komise se stal Miroslav Zigáček a předsedkyní kárné komise Ivana Smejkalová.

Tisková zpráva Komory auditorů ČR.

Ladislav Mejzlík zvolen prezidentem KA ČR