18. ročník pedagogické konference KFÚA

1. prosince
2018

18. ročník Pedagogické konference se uskuteční v sobotu 1. prosince 2018 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově.

Konference je akreditována MŠMT dle §10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. Platnost akreditace je do 20. září 2020.

Podrobnější informace ke konferenci

18. ročník pedagogické konference KFÚA