2020 Virtual Public Sector Conference

4. prosince
2020

ACCA vás zve na globální konferenci: ACCA’s Virtual Public Sector Conference: “Reinvigorating the public sector – Transformation through a crisis”.

Konference se koná: 4. prosince 2020 od 900 do 1900 hodin SEČ (from 8am until 6pm GMT)

Tato výjimečná událost poskytne prostor významným představitelům a řečníkům, kteří se zabývají různými problémy ve veřejných financích. Účast na této globální konferenci umožní účastníkům přístup k nejnovějším informacím a myšlenkám v oblasti veřejných financí a zároveň umožní navázat nové kontakty a partnerství.

Letošní konference se bude zabývat problematikou veřejných zakázek, financování zdravotnictví v době pandemie, institucemi auditu a SDG, stejně tak korupcí při poskytování veřejných služeb v digitální formě.

Na konferenci přislíbili účast: 

  • Alta Prinsloo (nový CEO Pan African Federation of Accountants),
  • Vicky Rock (HM Treasury Director of Public Spending and Deputy Head of the UK Finance Function) a
  • Ross Smith (Technical Director of the IPSAS Board).

Více informací o virtuální konferenci, podrobný program a jména přednášejících najdete na stránkách konference společně s registračním formulářem.

V případě otázek, kontaktujte, prosím, astrid.lovelace@accaglobal.com