Předání cen nejúspěšnějším publikacím

Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze a Nakladatelství Oeconomica předalo při příležitosti konání Akademického pléna výroční ceny Nakladatelství Oeconomica autorům, resp. vedoucím autorských kolektivů komerčně úspěšných titulů. Gratulaci a ocenění přijali z rukou kvestora VŠE Tomáše Zouhara a vedoucí nakladatelství Libuše Doubravové.

V obou kategoriích „publikace“ i „skripta“ jsme měli zástupce naší fakulty k čemuž jim i všem ostatním oceněným gratulujeme!

Ocenění v kategorii Publikace:

  1. místo: Mgr. Halka Čapková, Ph.D. a kolektiv – English for Business and Economics. Student´s Book (2. a 3. dotisk 1. vydání)
  2. místo: Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. – Makroekonomické modely pro měnovou analýzu (1. vydání)
  3. místo: doc. Ing. Zora Říhová, CSc. a kolektiv – Úvod do IT Governance (1. vydání)

Ocenění v kategorii Skripta:

  1. místo: doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. a kolektiv – Účetnictví I., sbírka příkladů a úloh k procvičení (2. a 3. dotisk 1. vydání)
  2. místo: Ing. Monika Randáková, Ph.D. a kolektiv – Finanční účetnictví v České republice po 1. 1. 2016 (1. vydání)
  3. místo: PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D. a kolektiv – Fachsprache Wirtschaft Neu 1 (1. vydání)