7. ročník soutěže diplomových prací KDP ČR

Komora daňových poradců ČR vyhlašuje 7. ročník Soutěže diplomových prací!

Soutěž je určena pro studenty, kteří v diplomové práci zpracovávají daňové téma. Nejlepší diplomová práce je oceněna 10 000 Kč, druhé místo získává 5 000 Kč, třetí pak 3 000 Kč.

Podmínky pro účast v soutěži

  • obhajoba proběhne do 20. 9. 2024; bakalářské práce nebudou do soutěže postoupeny
  • diplomovou práci může do soutěže přihlásit student nebo vedoucí práce
  • nosným tématem musí být daňová problematika ve vztahu k interpretaci a aplikaci daňových předpisů jejich adresáty, správci daní a soudy (nezahrnuje makroekonomickou oblast, veřejné finance a obecnou daňovou politiku)
  • zaslání diplomové práce v elektronické podobě, spolu s posudkem vedoucího a oponenta a potvrzení o provedení ověření antiplagiátorství absolventské práce v daném termínu
  • souhrn diplomové práce v rozsahu 1 strany A4
  • jazyk diplomové práce pouze čeština nebo slovenština
  • student přihlášením své práce souhlasí s jejím zveřejněním na webových stránkách Komory v případě umístění jeho práce na vítězných pozicích
7. ročník soutěže diplomových prací KDP ČR