70 let kateder FFÚ

Při příležitosti 70. výročí založení VŠE se děkan prof. Musílek sešel s dlouholetými pracovníky fakulty. Již při založení VŠE v roce 1953 existovaly dvě kmenové katedry při předchůdkyni VŠE (Vysoká škola politických a hospodářských věd): katedra financí a úvěru a katedra účetní evidence. Existovala také katedra pedagogiky. Tyto katedry (spolu s dalšími) tvořily základ Fakulty financí a úvěru, která existovala v letech 1953–1959.

Od roku 1959 byla její následovnicí Fakulta politické ekonomie, kde katedry také působily. Od roku 1991 existuje Fakulta financí a účetnictví VŠE tak, jak ji známe dnes.

Akce, kterou organizovala KDEP, se zúčastnili (pořadí dle fotografie):
prof. Král, prof. Vostatek, prof. Müllerová, doc. Marková, prof. Janhuba, doc. Krpálková Krelová, prof. Kovanicová, prof. Musílek, prof. Vomáčková, doc. Dvořáček