9. ročník semináře Národní účetní rady

V  pátek 7. prosince 2018 se ve Vencovského aule VŠE v Praze na Žižkově konal již 9. ročník odborného semináře Národní účetní rady, kterého se zúčastnilo více než 400 účetních, auditorů, daňových poradců a dalších odborníků z těchto oblastí.

Fotografie tak jako i v minulých ročnících skvěle nafotil pan Daniel Hamerník.

Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování.

Zakládajícími členy jsou:

Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi na tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na oblast účetnictví a spolupráce při rozvoji účetních profesí.

Mezi základní cíle činnosti patří snaha o zapojení co nejširšího spektra špičkových odborníků jak z vlastních řad, tak spoluprací s ostatními institucemi jak tuzemskými, tak zahraničními. Podle názorů členů rady je třeba vytvořit takové prostředí přípravy jednotlivých norem, standardů a metodických pokynů, které umožní jejich důkladnou oponenturu a prověření před jejich vydáním. Systém práce národní účetní rady byl založen na různorodosti pohledů a přístupů z různých hledisek a hledání optimálního kompromisu.

V počátcích fungování rady byla její pozornost zaměřena především na připomínkování návrhů novely zákona o účetnictví. Další etapou je orientace na spolupráci při přípravě prováděcích vyhlášek a českých účetních standardů. Postupným vývojem docházelo v činnosti NÚR k stále většímu otevírání její činnosti směrem k ostatním institucím i jednotlivým odborníkům na specializované oblasti, a proto  je v této oblasti vítána každá nabídka spolupráce.

Účast na činnosti NÚR je dobrovolná, čestná a je vykonávána ve veřejném zájmu. Hospodaření Národní účetní rady je založeno v plné výši na samofinancování a NÚR není příjemcem žádných dotací, příspěvků ani darů z jakýchkoliv zdrojů.