Absolventská středa Daniel Reisiegel: Měření výkonnosti v kontrolách Nejvyššího kontrolního úřadu

Ve středu 10. listopadu 2021 od 18:00 hodin Vás co nejsrdečněji zveme na online přednášku v rámci projektu Absolventské středy na VŠE na téma Měření výkonnosti v kontrolách Nejvyššího kontrolního úřadu, na které vystoupí Ing. Daniel Reisiegel, MPA (člen kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu).

  • Kdy: středa 10. listopadu 2021, od 18:00 hodin
  • Kde: Online – MS Teams
  • Nutná bezplatná registrace předem

Na přednášce se mimo jiné dozvíte:

  • jaké má NKÚ postavení a pravomoci a jak kontrolovaní ve skutečnosti reagují na zjištěné nedostatky (na rozdíl od mediálních reakcí);
  • jak NKÚ měří výkonnost, jak a v jakém rozsahu zahrnuje prvky výkonnostního auditu i do kontrol hospodaření s majetkem státu;
  • konkrétní příklady měření výkonnosti z kontrol.
Ing. Daniel Reisiegel, MPA

  • Daniel Reisiegel absolvoval VŠE v roce 1999, v roce 2010 získal Master of Public Administration Degree na Masarykově univerzitě, akreditovaný Nottingham Trent University.
  • Od roku 1995, tedy již v době studií, pracoval v auditorské společnosti, v roce 2000 složil zkoušky daňového poradce.
  • V roce 2002 přešel do veřejné sféry, nejdříve jako zástupce starosty Městské části Praha 3 pro ekonomiku, investice a majetek, od 2006 zastával funkci místopředsedy Kontrolního výboru PSP ČR.
  • Členem Nejvyššího kontrolního úřadu je od roku 2010. Podílel se na překladu mezinárodních účetních standardů (IPSASs), od roku 2018 je též členem The College of Auditors Evropské obranné agentury.

 

 

Absolventská středa Daniel Reisiegel: Měření výkonnosti v kontrolách Nejvyššího kontrolního úřadu