Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“

Ve středu 28. dubna 2021 od 18:00 hodin Vás co nejsrdečněji zveme na on-line přednášku v rámci projektu Absolventské středy na VŠE na téma „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“, na které vystoupí JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. (předseda senátu Nejvyššího správního soudu).

Obsahem panelové diskuse bude například:

  • Správní právo, správní soudnictví a postavení NSS v něm.
  • Jak funguje NSS, kdy a jaká rozhodnutí činí.
  • Kdy a proč se spory v oblasti účetnictví a daní dostávají k NSS
  • Jaká je závaznost a vymahatelnost rozhodnutí NSS, co je to „judikát“ a jak se podílí na aplikaci práva a proč je důležité se o ně zajímat.
  • Zajímavé judikáty NSS z oblasti účetnictví a daní.

Více o projektu Absolventské středy.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen v letech 2004-2005; od podzimu 2005 se stal natrvalo soudcem a později předsedou senátu tohoto soudu. Do zrušení kolegií Nejvyššího správního soudu působil v jeho finančně-správním kolegiu. Již vícero let je členem jeho rozšířeného senátu. Vedle toho je též členem kompetenčního senátu Nejvyššího správního soudu a zástupcem člena tzv. zvláštního senátu podle zákona č. 131/2002 Sb. a odnedávna i předsedou kárného senátu pro věci soudců. Od roku 1998 externě vyučuje na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Na této univerzitě v letech 2000 až 2005 působil a od počátku roku 2010 opět působí v různých akademických funkcích (nyní jako člen vědecké rady fakulty). Vyučuje též ústavní právo a vybrané otázky daňového práva na vysoké škole CEVRO Institut. Vedle toho přednáší pro odbornou veřejnost a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva. Je členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Absolvoval řadu stáží a studijních pobytů na zahraničních akademických a justičních institucích, například v roce 2011 na švýcarském Spolkovém soudu v Lausanne a v roce 2017 na německém Spolkovém správním soudu v Lipsku. V minulosti působil v oborové radě Grantové agentury Akademie věd České republiky pro oblast sociálních a ekonomických věd. Byl či je členem různých expertních skupin při ministerstvech spravedlnosti a financí. Působí v redakčních radách Bulletinu Komory daňových poradců ČR a časopisu Právní rádce a jako zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro exekutorské zkoušky. Je členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické. Stal se Právníkem roku 2017 pro obor správního práva.
Absolventská středa Karel Šimka: „Role Nejvyššího správního soudu v účetnictví a daních“