Absolventská středa na téma „Inflace 2022“

Ve středu 27. dubna 2022 od 18:00 hodin Vás co nejsrdečněji zveme na přednášku v rámci projektu Absolventské středy na VŠE na téma „Inflace 2022“, na které vystoupí Ing. Tomáš Nidetzký (viceguvernér ČNB) a prof. Ing. Martin Mandel, CSc. (katedra měnové teorie a politiky FFÚ).

  • Kdy: středa 27. dubna 2022, od 18:00 hodin
  • Kde: posluchárna RB211 + online v MS Teams
  • Nutná bezplatná registrace předem
Podle Ústavy ČR je hlavním cílem ČNB „péče o cenovou stabilitu“. Tímto zadáním se rozumí úkol pro ČNB volit takovou úroveň jejího hlavního nástroje, tj. úrokových sazeb, která bude držet inflaci na nízké a stabilní úrovni, aniž by se tím tempo růstu ekonomiky zbytečně zpomalovalo nebo naopak přehnaně urychlovalo.
Ing. Tomáš Nidetzký (viceguvernér ČNB) je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA. Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů. Od roku 1995 byl asistentem vrchního ředitele finančního úseku Komerční banky. V roce 1997 nastoupil do České spořitelny, kde do roku 1999 pracoval jako ředitel úseku strategického plánování a řízení finanční skupiny. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny a od roku 2000 pak řídil z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 byl členem výkonné rady a generálním ředitelem pro retailové finanční služby ING v České a Slovenské republice. V letech 2004 – 2010 pracoval na pozici místopředsedy představenstva a 1. náměstka generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny. V období 2011 – 2013 byl ředitelem odboru interní distribuce v ČSOB Pojišťovně. Od roku 2013 byl generálním ředitelem obchodu NN pro ČR. V letech 1999 – 2004 byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven. Členem bankovní rady České národní banky je od 1. července 2016. Od 1. prosince 2018 by jmenován viceguvernérem.

prof. Ing. Martin Mandel CSc. (profesor katedry měnové teorie a politiky) pracuje na katedře měnové teorie a politiky. Absolvoval v roce 1984 Národohospodářskou fakultu VŠE. V roce 1992 ukončil doktorské studium v oboru Finance. Následně absolvoval studijní a přednáškové pobyty na Copenhagen Business School a Stirling University. V letech 1993 – 1998 pracoval v České národní bance jako poradce viceguvernéra ing. Pavla Kysilky. V letech 2001 – 2006 zastával funkci vedoucího katedry měnové teorie a politiky na VŠE. V současné době je předsedou Výkonné rady časopisu Politická ekonomie a členem Vědeckého grémia Bankovní asociace. Autor a spoluautor řady monografií a vysokoškolských učebnic (např. Centrální banka v otevřené ekonomice, Mezinárodní finance a devizový trh, Monetární ekonomie v období konvergence a krize a Peněžní ekonomie a bankovnictví). Podílel se na zpracování reprezentativních historických studií Dějiny bankovnictví v českých zemích a 100 let česko-slovenské koruny. Výsledky svého výzkumu pravidelně publikuje v domácích a zahraničních odborných impaktovaných časopisech. Přednáší problematiku monetární ekonomie a mezinárodních financí na katedře měnové teorie a politiky Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Absolventská středa na téma „Inflace 2022“