Absolventská středa: Tomáš Nidetzký o regulaci a dohledu nad finančním trhem

27. listopadu
2019

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a Rozvojové a poradenské centrum VŠE v Praze zve všechny své absolventy a zájemce z řad odborné veřejnosti na přednášku v rámci projektu Absolventské středy na téma „Regulace a dohled nad finančním trhem“, na které vystoupí pan Tomáš Nidetzký, člen bankovní rady a viceguvernér České národní banky a která se bude konat ve středu 27.11.2019 od 18:00 hodin v posluchárně RB211 v Rajské budově VŠE v Praze na Žižkově. Přednáška bude zakončena diskusí a malým občerstvením.

  • Kdy: středa 27. listopadu 2019, od 18:00 do 19:30 hodin
  • Kde: v Rajské budově v posluchárně RB 211 na VŠE na Žižkově (nám. W. Churchilla 4, Praha 3)
  • Bezplatná registrace na absolventských stránkách
  • Další informace o Absolventských středách VŠE a jejich tématech

Anotace přednášky:

Přednáška je pro ty, kteří se zajímají o aktuální problémy regulace finančního trhu a dohledu ČNB nad ním. Česká národní banka je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice. ČNB tedy provádí dohled nad bankovním sektorem, družstevními záložnami, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními společnostmi, fondy penzijních společností, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku. Stanovuje pravidla, která chrání stabilitu bankovního sektoru, kapitálového trhu, pojišťovnictví a sektoru penzijních fondů. Systematicky reguluje, dohlíží a popřípadě postihuje nedodržování stanovených pravidel. Základním strategickým rámcem pro působnost České národní banky v oblasti dohledu jsou „Hlavní principy pro zajištění efektivního bankovního dohledu“, vydané Basilejským výborem pro bankovní dohled.

Tomáš Nidetzký

Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA. Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů. Od roku 1995 byl asistentem vrchního ředitele finančního úseku Komerční banky. V roce 1997 nastoupil do České spořitelny, kde do roku 1999 pracoval jako ředitel úseku strategického plánování a řízení finanční skupiny. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny a od roku 2000 pak řídil z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 byl členem výkonné rady a generálním ředitelem pro retailové finanční služby ING v České a Slovenské republice. V letech 2004 – 2010 pracoval na pozici místopředsedy představenstva a 1. náměstka generálního ředitele Stavební spořitelny České spořitelny. V období 2011 – 2013 byl ředitelem odboru interní distribuce v ČSOB Pojišťovně. Od roku 2013 byl generálním ředitelem obchodu NN pro ČR. V letech 1999 – 2004 byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.

Členem bankovní rady České národní banky je od 1. července 2016. Od 1. prosince 2018 by jmenován viceguvernérem.

Absolventská středa: Tomáš Nidetzký o regulaci a dohledu nad finančním trhem