Ceny Nakladatelství Oeconomica za nejprodávanější skripta jdou na FFÚ

Vedení Vysoké školy ekonomické v Praze a Nakladatelství Oeconomica při příležitosti zasedání kolegia rektorky dne 19. března 2019 předalo výroční ceny Nakladatelství Oeconomica autorům, resp. vedoucím autorských kolektivů komerčně úspěšných titulů. Gratulaci  a ocenění převzali autoři, nebo jejich zástupci z rukou rektorky VŠE Hany Machkové a vedoucí nakladatelství Libuše Doubravové.

První tři místa v kategorii „Skripta“ obsadily publikace Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (viz fotografie z předávání cen na konci tohoto příspěvku):

  1. místo – doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. a kolektiv – Účetnictví I. – sbírka příkladů a úloh k procvičení (2. dotisk 1. vydání)
  2. místo – doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D., prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. – Manažerské účetnictví I. – případové studie a příklady (3. přepracované vydání)
  3. místo – doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. a kolektiv – Závěrečné testy z Účetnictví I. (1. vydání)

Další ocenění v kategorii „Publikace“ obdrželi:

  1. místo – Mgr. Halka Čapková, Ph.D. a kolektiv – English for Business and Economics. Student´s Book (1. a 2. dotisk 1. vydání)
  2. místo – prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. – Mezinárodní management (3. přepracované vydání)
  3. místo – Ing. Jana Pevná, Ph.D. – Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy (1. vydání)