Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku

Katedra manažerského účetnictví Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze otevírá

kurz celoživotního vzdělávání „Controlling jako nástroj efektivního řízení podniku“

Dvousemestrální vzdělávací kurz je určen pracovníkům na manažerských pozicích, kteří vyhodnocují a řídí finanční pozici a výkonnost podniku nebo svěřené oblasti (generální ředitelé, finanční a ekonomičtí ředitelé), a pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za informační podporu řízení a tvorbu manažerských informačních systémů (controlleři a manažerští účetní).

Hlavními přednostmi kurzu je:

  • odborné a přitom srozumitelné vedení seminářů zkušenými pedagogy z Vysoké školy ekonomické pod odbornou garancí doc. Ing. Jaroslava Wagnera, Ph.D., vedoucího katedry manažerského účetnictví;
  • ucelenost a komplexnost vzdělávacího programu;
  • kombinace koncepčně zaměřeného výkladu, orientovaného na nejnovější poznatky v oblasti moderních controllingových nástrojů, a praktického řešení konkrétních podnikových problémů na případových studiích a příkladech;
  • prostor pro týmovou diskuzi a aktivní zapojení účastníků do řešení případových studií a příkladů včetně vzájemného sdílení zkušeností;
  • získání osvědčení podle Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 60 celoživotní vzdělávání.

Podrobněji o kurzu: