Aktuální podrobnosti k výuce na fakultě v době omezení kvůli COVID-19

V návaznosti na rozhodnutí rektorky VŠE ze dne 26.3.2020 bychom rádi informovali studenty FFÚ i studenty jiných fakult, kteří studují předměty zabezpečované naší fakultou o podrobnostech uplatňování dohodnutých pravidel na FFÚ, což znamená zejména následující:

  1. Výuka bude probíhat v souladu s harmonogramem celých 13. týdnů a bude tedy končit v pátek 15. května 2020. Semestr nebude prodlužován ani zkracován.
  2. Studium probíhá v závislosti na charakteru jednotlivých předmětů a podle pokynů garantů jednotlivých přednášek formou on-line přednášek, plněním zadaných úkolů a samostudiem podle zadání učitelů. Znalosti budou v průběhu semestru ověřovány rovněž způsoby, které určí garanti jednotlivých předmětů.
  3. Plánovaný rektorský a děkanský den jsou zrušeny a bude místo nich probíhat výuka.
  4. Zkouškové období bude probíhat od 18. 5. 2020 do 26. 6. 2020 v souladu s původním harmonogramem a v platnosti jsou i stanovené termíny zkoušek.
  5. Forma zkoušení bude uzpůsobena aktuálním pravidlům nouzového stavu v ČR a bude včas oznámena.
  6. Magisterské státní závěrečné zkoušky se mohou konat v budově školy v termínech vypsaných jednotlivými katedrami od 2. 4. 2020 (pokud nebude prodloužen zákaz vycházení), při zachování přísných hygienických pravidel.  Dle sdělení MŠMT, které jsme obdrželi dne 27. března 2020, se státní závěrečné zkoušky zatím stále konat nemohou. SZZ bude možné konat, jakmile dojde k uvolnění současných omezujících opatření. Obhajoby diplomových a bakalářských prací mohou proběhnout on-line formou, podle rozhodnutí garantující katedry.
  7. Bakalářské státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací budou probíhat do 17. 6. 2020 (v souladu s původním harmonogramem) způsobem, který bude aktuálně oznámen příslušnými katedrami.
  8. Promoce absolventů, které se měly konat 20. 3. 2020, nebylo možné uskutečnit, byly zrušeny a budou uskutečněny v náhradním termínu, jakmile to situace a omezení shromažďování osob dovolí. O novém termínu promoce budou absolventi informováni, jakmile bude znám.
  9. Pokud bude někdo z absolventů, kteří měli mít promoce 20.3.2020, potřebovat diplom dříve než na promoci, může o jeho vydání požádat studijní referentku.
  10. Promoce absolventů navazujícího magisterského studia a doktorského studia, které se mají dle harmonogramu uskutečnit v červnu 2020, se budou konat, pokud to situace dovolí.

Informace o způsobu zajištění výuky na fakultě v době omezení v důsledku COVID-19 budou aktualizovány v souladu s jednáním vedení školy a fakulty, a proto, prosím, sledujte naše webové stránky.

Děkujeme všem za konstruktivní přístup při řešení dané situace a věříme, že to společně zvládneme.