Do čela Fakulty financí a účetnictví byl zvolen prof. Petr Musílek

Akademický senát Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze zvolil dnes, v pátek 25. února 2022 nového děkana fakulty. Stane se jím prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., dosavadní prorektor VŠE v Praze pro  vědu a výzkum. Do funkce bude na čtyřleté funkční období jmenován s účinností od 1. dubna 2022 do 31. března 2026. Po dvou funkčních obdobích tak nahradí doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D., který fakultu vedl v letech 2014-2022.

Panu profesorovi ke zvolení gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při vedení fakulty!


Prof. Petr Musílek absolvoval v roce 1988 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance. Na stejné instituci získal později titul docenta i profesora v oboru finance. Celou svou dosavadní kariéru působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, kde zastával mimo jiné funkci proděkana pro vědu a doktorské studium. Od roku 2014 je prorektorem pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze.

Odborně se zaměřuje na oblast kapitálových trhů, investičního bankovnictví a finanční regulace. Úzce spolupracuje s praxí, je členem vědeckého grémia České bankovní asociace, v letech 2003-2006 byl členem prezídia Komise pro cenné papíry a v období 2006-2009 byl členem oborové komise GAČR pro společenské vědy. Petr Musílek je členem prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem a působí také v redakční radě časopisu Oceňování nebo ve vědecké redakci nakladatelství Oeconomica, je členem vědecké rady VŠE a Fakulty financí a účetnictví VŠE a také členem výkonných rad časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers. Je autorem a spoluautorem patnácti monografií a učebnic a více než sedmdesáti článků v českých a zahraničních odborných časopisech.

Do čela Fakulty financí a účetnictví byl zvolen prof. Petr Musílek