Fakulta financí a účetnictví získala opětovně akreditaci ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných účetních se sídlem ve Velké Británii, udělila Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze již potřetí akreditaci na vybrané předměty vyučované na této fakultě na období 5 let. ACCA je profesní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) a na Mezinárodních auditorských standardech (ISA).

 • ACCA kvalifikace slouží jako záruka kvality pro zaměstnavatele a pro finanční profesionály tedy znamená nezanedbatelnou konkurenční výhodu na trhu práce.
 • Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou nyní využívat absolventi Fakulty financí a účetnictví, kteří budou promovat v období 2019 – 2023.
 • ACCA kvalifikace je rozdělena do dvou úrovní a celkem je potřeba složit 13 zkoušek. Část Fundamentals se skládá z 9 zkoušek, ze kterých mohou absolventi akreditovaných programů získat výjimky.
 • Fakulta financí a účetnictví získala u některých oborů výjimku až z 5 zkoušek. Maximálně je možné získat 9 výjimek z úrovně Fundamentals. V části Strategic Professional se výjimky neudělují a je tedy nutné složit celkem 4 zkoušky.

Podrobnější informace o výjimkách ze zkoušek pro studenty FFÚ naleznete v následující tabulce:

STRUKTURA ACCA KVALIFIKACE

Fundamentals (celkem 9 zkoušek) Strategic Professional (celkem 4 zkoušky)
Applied Knowledge Essentials
1. Accountant in Business 1. Strategic Business Leader
2. Management Accounting 2. Strategic Business Reporting
3. Financial Accounting
(Diploma in Accounting and Business)
Applied Skills Options (choose two out of four)
4. Corporate and Business Law 3. Advanced Financial Management
5. Performance Management 4. Advanced Performance Management
6. Taxation 5. Advanced Taxation
7. Financial Reporting 6. Advanced Audit and Assurance
8. Audit and Assurance
9. Financial Management
(Advanced Diploma in Accounting and Business)
 

PŘEDMĚTY CERTIFIKOVANÉ ACCA NA FAKULTĚ FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Fakulta financí a účetnictví získala akreditaci na uvedené předměty:

 • 1MU305 Manažerské účetnictví I.; garantuje katedra manažerského účetnictví
 • 1FU201/1FU211 Účetnictví I.; garantuje katedra finančního účetnictví a auditingu
 • 1FU486 Mezinárodně uznávané principy účetního výkaznictví; garantuje katedra finančního účetnictví a   auditingu
 • 1FU571 Konsolidovaná účetní závěrka; garantuje katedra finančního účetnictví a auditingu

V souvislosti s udělenou akreditací výše uvedených předmětů, ACCA uznává studentům jednotlivých programů FFÚ následující počet zkoušek v prvním stupni ACCA kvalifikace:

 • Účetnictví a finanční řízení podniku: Accountant in Business, Management Accounting, Financial Accounting, Corporate and Business Law a Financial Reporting.
 • Anglický program MIFA (Finance and Accounting): Accountant in Business, Management Accounting, Financial Accounting a Corporate and Business Law.
 • Program Finance: Accountant in Business, Management Accounting, Financial Accounting
 • Program Zdanění a daňová politika: Accountant in Business, Management Accounting, Financial Accounting a Corporate and Business Law
 • Program Bankovnictví a pojišťovnictví: Accountant in Business

Podrobnější informace o systému certifikace ACCA a uznávání předmětů lze nalézt:

Propagační videa z oslavy 15 let ACCA v ČR: