FFÚ získala dva nové vědecké projekty GA ČR

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze uspěla v soutěži Grantové agentury ČR se dvěma vědeckými projekty na období 2020 – 2022:

  • Řešitelem prvního projektu „Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik“ je doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., výsledky výzkumu mohou být využity pro hodnocení existujících i nových politik v oblasti řízení rizik finančních institucí.
  • Druhý projekt „Online aktivita a finanční trhy“ řeší RNDr. Ing. Peter Molnár, cílem projektu je rozšíření znalostí o vazbách mezi online aktivitou (měřenou pomocí Google SVI) a děním na finančních trzích.

Řešení projektů bude probíhat v letech 2020 – 2022.

Úspěšným uchazečům gratulujeme!

 

 

FFÚ získala dva nové vědecké projekty GA ČR