FFÚ je férová a bezpečná

Květen je měsícem duševního zdraví, které je velmi důležité pro celkovou životní pohodu našich studentů i zaměstnanců. Snažíme se, aby se studenti i zaměstnanci na fakultě setkávali v bezpečném prostředí a navzájem se respektovali. Podporujeme začleňování cizojazyčných studentů a poskytujeme konzultace (proděkani, studentská tajemnice) všem, kdo to potřebují. Na FFÚ podporujeme diverzitu názorů a osobností. 🌟

FFÚ se snaží aktivně podporovat studenty v jejich duševním blahu a zvládání stresu. Toho dosahuje prostřednictvím přátelského studijního prostředí, spoluprací s Centrem pro studenty se specifickými potřebami a informováním o Akademické psychologické poradně VŠE. Pravidelně také pořádáme sportovní aktivity v sérii výletů Na vrchol s FFÚ, naposledy jsme navštívili Kozí hřbety. ⛰️ Připravujeme i další sportovní aktivity.

V červnu probíhá měsíc hrdosti, pro který je důležité férové jednání, rovnost a spravedlnost ve vztahu ke studentům i mezi nimi navzájem. Je jedním ze základních principů fungování FFÚ. Stojíme za stejnými právy pro všechny. 🏳️‍🌈 Snažíme se o transparentní hodnocení v předmětech i u státních zkoušek, o přátelský a kolegiální přístup. Učitelé jsou studentům k dispozici ve svých konzultačních hodinách a pomáhají jim se studijním pokrokem a reagují na jejich podněty ve studentských anketách. Zároveň očekáváme korektní a čestné chování studentů.

Naším cílem je vzájemný respekt a hrdost na sebe samé i na naši fakultu!

Jakékoliv neetické, obtěžující či neuctivé chování je postihováno a kdokoliv, kdo se s tímto jevem setká, se může obrátit na děkana, proděkana pro studium nebo studentskou tajemnici. Všechny podněty jsou řešeny maximálně diskrétně a efektivně.

Sociální bezpečí na českých vysokých školách

FFÚ je férová a bezpečná
  • Autor: FFÚ
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: